Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji WIM-MBM-Z1-HPS-AP-07
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1.Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 1984.

2.Osiecki A.: Hydrostatyczny napęd maszyn. WNT, Warszawa 1998.

3.Tomasiak E.: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2001.

4.Balawejder A., Barski J., Bieńkowski A., Dziewulski W., Głuchowski E., Lamentowicz R.,Niegoda J.: Napędy hydrauliczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1983.

5.Niegoda J., Pomierski W.: Sterowanie pneumatyczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1998.

6.Pr. zbiorowa pod red. Świdra J.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

7.Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1994.

8.Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wyd. BTC, Legionowo 2010.

Efekty uczenia się:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywność podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zakres tematów:

L 1 – Analiza układów napędowych zastosowanych w wybranym stanowisku produkcyjnym (np. w obrabiarce CNC). Identyfikacja elementów składowych i określenie ich parametrów technicznych.

L 2 – Przygotowanie modelu stanowiska wyposażonego w napęd pneumatyczny/hydrauliczny z zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego. Symulacje stanowiska i weryfikacja poprawności doboru jego elementów składowych.

L 3 – Zbudowanie stanowiska z siłownikiem pneumatycznym sterowanym za pomocą zaworu 5/3. Określenie parametrów tego stanowiska (prędkość działania, siła pchająca i ciągnąca siłownika, dokładność pozycjonowania siłownika)

L 4 – Analiza budowy zasilacza hydraulicznego, identyfikacja jego elementów i sposoby działania układu.

L 5 – Dobór elementów napędu pneumatycznego dla określonych parametrów takich jak prędkość działania czy wymagane siły/moment obrotowy.

L 6 – Modelowanie złożonego układu pneumatycznego (gniazda produkcyjnego), składającego się z kilku elementów wykonawczych współpracujących ze sobą.

Metody dydaktyczne:

pneumatyczne stanowiska dydaktyczne - symulacja komputerowa

eksponaty podstawowych elementów hydraulicznych i pneumatycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Paszta 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)