Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cieplne i metalurgiczne procesy spawalnicze WIM-MBM-Z2-CMP-SP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena z wiedzy o polu temperatury w procesach spawalniczych i wyznaczania charakterystycznych wielkości spawalniczego cyklu cieplnego.

2. Ocena wiedzy i umiejętności o reakcjach metalurgicznych zachodzących w procesie spawania.

3. Ocena wiedzy o procesach krystalizacji, przemianach fazowych zachodzących w spoinie i złączu spawanym.

4. Ocena wiedzy na temat pęknięć w połączeniach spawanych.

5. Ocena umiejętności interpretacji wykresów CTPc-S.

Student oceniany jest na podstawie pisemnego egzaminu.

Zakres tematów:

1. Założenia teoretyczne cieplnych procesów spawania.

2. Cykle cieplne procesów spawania.

3. Czas chłodzenia strefy wpływu ciepła i wykresy CTPc-S.

4. Zjawiska zachodzące w jeziorku spawalniczym wywołane przez łuk spawalniczy.

5. Podstawy termodynamiki i metalurgii spawania.

6. Metalurgia procesów spawalniczych: reakcje gaz - metal; wpływ tlenu i azotu na właściwości spoin.

7. Metalurgia procesów spawalniczych: gazy osłonowe i ich rola w procesie spawania; gazy osłonowe do spawania stali węglowych, niskostopowych oraz wysokostopowych; gazy osłonowe do spawania metali nieżelaznych.

8. Rola wodoru w procesie spawania.

9. Rodzaje żużli oraz ich rola w procesie spawania.

10. Rodzaje topników do spawania łukiem krytym oraz ich właściwości.

11. Pęknięcia krystalizacyjne oraz tworzenie się pęcherzy gazowych.

12. Zjawisko dyfuzji.

13. Krystalizacja metali oraz spoin.

14. Pojęcie spawalności i jej określanie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Winczek 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)