Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WZ-BHP-Z2-BSI-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EU 2 - Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EU 3 - Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

P1. Zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

EU1

2,0-Student nie potrafi dokonać żadnej analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

3,0-Student potrafi dokonać analizy podstawowych zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

4,0-Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

5,0-Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EU2

2,0-Student nie zna żadnych zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji. 3,0-Student zna wybrane zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji. 4,0-Student zna większość zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji. 5,0-Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EU3

2,0-Student nie potrafi opracować żadnych mechanizmów pozwalających zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

3,0-Student potrafi opracować podstawowe mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

4,0-Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć większość oprogramowania i sprzętu zaimplementowanego w system przewarzania informacji.

5,0-Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, regulamin laboratorium- 1h

L2,L3,L4,L5 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń komputerów lokalnych -4h

L6,L7,L8,L9 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń serwerów plików i aplikacji-4h

L10,L11,L12,L13– Elementy kryptografii z użyciem wybranego oprogramowania komputerowego-4h

L14,L15,L16,L17 – Instalacja kluczy publicznych, analiza kluczy publicznych-4h

L18,L19,L20,L21 – Analiza możliwości i konfiguracja zabezpieczeń sieci -4hkomputerowej - 4h

L22-L28 – Tworzenie instrukcji zarzadzania systemem informatycznym i tworzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji -7h

L29,L30 – Zaliczenie przedmiotu-1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Komputer osobisty z oprogramowaniem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)