Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika czasu wolnego E WZ-TR-D1-PCW-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1- Miejsce pedagogiki czasu wolnego wśród nauk pedagogicznych (1)

W 2- Ustalenia terminologiczne w definiowaniu czasu wolnego (1)

W 3- Funkcje wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego (1)

W 4- Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania w czasie wolnym (1)

W 5- Wychowanie do czasu wolnego jako forma kształtowania osobowości (1) W 6- Ewolucja systemu wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym (1)

W 7- Poznawcza koncepcja osobowości. Koncepcja samowychowania (1)

W 8- Problemy wychowania do turystyki i rekreacji (1)

W 9- Czynniki warunkujące zaangażowanie człowieka do spędzania czasu wolnego. Znaczenie zdrowotne odpoczynku (1)

W 10 - Charakterystyka zachowania człowieka w czasie wolnym. Wpływ rekreacji na stany emocjonalne i samopoczucie. Zagospodarowanie czasu wolnego(1)

W 11 Współczesne formy pożytecznego spędzania czasu wolnego: turystyka, sport, filharmonia, teatr, kino, muzeum (1)

W 12 - Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy (1)

W 13 - Psychologiczne bariery organizacji aktywności rekreacyjnej. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego (agresja, przemoc, subkultury, sekty, blokowiska) (1)

W 14 - Negatywne konsekwencje uzależnień od technologii informacyjnych (telewizja, gry komputerowe, Internet). Zagrożenia cyberprzestrzeni: psychiczne, moralne, społeczne) (1)

W 15 - Zapobieganie przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego (1)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)