Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otoczenie prawne biznesu WZ-Z-Z1-OPB-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1- Student identyfikuje pojęcie działalności gospodarczej

EU 2- Student potrafi wymienić źródła prawa gospodarczego

EU 3- Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu

EU 4- Student charakteryzuje spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania do rozwiązania tzw. Casusy.

F2. Prezentacja wykonanych zadań na zajęciach.

P1. Praca zaliczeniowa

Efekt 1

(NDST) Student nie potrafi wyjaśnić pojęcia działalność gospodarcza

(DST) Student zna pojęcie działalności gospodarczej

(DB) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady

(BDB) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady i umie je opisać

Efekt 2

(NDST) Student nie zna podstawowych źródeł prawa gospodarczego

(DST) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego

(DB) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego w stopniu dobrym

(BDB) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego w stopniu bardzo dobrym

Efekt 3

(NDST) Student nie potrafi posługiwać się przepisami Konstytucji dla biznesu

(DST) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu dostatecznym

(DB) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu dobrym

(BDB) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu bardzo dobrym

Efekt 4

(NDST) Student nie zna i nie potrafi charakteryzować spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń

(DST) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu dostatecznym

(DB) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu dobrym

(BDB) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu bardzo dobrym

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu prawa gospodarczego 1h

W 2- Zaprezentowanie zasad prawa dla przedsiębiorców w Konstytucji dla biznesu 2h

W 3- Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów 2h

W 4-Omówienie instytucji Krajowy Rejestr Sądowy 2h

W 5-Przedstawienie problematyki tworzenia, zarządzania i reprezentowania spółek, fundacji i stowarzyszeń 4h

W 6- Omówienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2h

W 7- Praktyczne porady z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 1h

W 8 – Praca zaliczeniowa 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Odzimek 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)