Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-DZP-D1-TNIM-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. L. Cichobłaziński, Negocjacje jako proces wywierania wpływu i podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, [w:] Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2: zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3: posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4: posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Zakres tematów:

Wy 1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych koncepcji negocjacji i mediacji. 1h

Wy 2 – Prezentacja głównych stylów negocjacyjnych. 1h

Wy 3 - Skuteczna komunikacja i bariery językowe w negocjacjach i mediacjach. 1h

Wy 4 - Budowanie strategii negocjacyjnej. Koncepcje BATNA i ZOPA. 1h

Wy 5 - Konflikt interesów: przyczyny, zarządzanie, rozwiązanie. 1h

Wy 6 - Główne style rozwiązywania konfliktów. Czego unikać podczas negocjacji. 1h

Wy 7 - Omówienie podstawowych zagadnień komunikacji niewerbalnej i jej znaczenia negocjacjach i mediacjach. 1h

Wy 8 - Przegląd podstawowych technik negocjacyjnych. 1h

Wy 9 - Omówienie zjawiska framingu w negocjacjach i mediacjach. 1h

Wy 10 - Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach. 1h

Wy 11 - Rodzaje pytań w negocjacjach i mediacjach - fakty i interpretacje. 1h

Wy 12 - Omówienie negocjacji zbiorowych. 1h

Wy 13 Wy 14 - Techniki manipulacji. Obrona przed manipulacją. 1h

Wy 15 - Mediacje integracyjne i dystrybucyjne. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Karczewska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)