Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH2 Etyka WZ-LOGI-D1-E-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2018

2. Ślipko T., Historia etyki, Petrus, Kraków 2010

3. Środa M., Etyka dla myślących, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. Kuziak M., Rzepczyński S., Sikorski D., Sucharski T., Tomasik T., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011

3. Ślipko T., Spacerkiem po etyce, Petrus, Kraków 2010

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 - Student posiada usystematyzowaną ogólną wiedzę etyczną.

EU2 – Student zna podstawowe pojęcia i definicje związane z etyką.

EU3 - Student potrafi zidentyfikować i poddać analizie najważniejsze dylematy moralne współczesnego świata.

EU4 - Student ma wiedzę na temat dylematów moralnych zawodu menedżera oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Metody i kryteria oceniania:

P1. Test końcowy

EU1:

2,0 -Student nie posiada ogólnej wiedzy etycznej.

3,0 -Student posiada nieusystematyzowaną ogólną wiedzę etyczną.

4,0 -Student posiada usystematyzowaną ogólną wiedzę etyczną.

5,0 -Student posiada usystematyzowaną ogólną wiedzę etyczną oraz potrafi wyrazić własne opinie na wskazany temat.

EU2:

2,0 -Student nie zna podstawowych pojęć i definicji związanych z etyką.

3,0 -Student zna pobieżnie podstawowe pojęcia i definicje związane z etyką.

4,0 -Student zna podstawowe pojęcia i definicje związane z etyką.

5,0 -Student zna podstawowe pojęcia i definicje związane z etyką oraz potrafi je aktywnie wykorzystać w prowadzonej dyskusji.

EU3:

2,0 -Student nie potrafi zidentyfikować i poddać analizie najważniejszych dylematów moralnych współczesnego świata.

3,0 -Student potrafi zidentyfikować i poddać pobieżnej analizie tylko wybrane (spośród omówionych na wykładzie) dylematy moralne współczesnego świata.

4,0 -Student potrafi zidentyfikować i poddać wnikliwej analizie wszystkie (spośród omówionych na wykładzie) dylematy moralne współczesnego świata.

5,0 -Student potrafi zidentyfikować i poddać wnikliwej analizie wszystkie (spośród omówionych na wykładzie) dylematy moralne współczesnego świata, jak również potrafi wyrazić własną opinię na ich temat oraz zaproponować własne sposoby rozwiązań owych dylematów.

EU4:

2,0 -Student nie ma wiedzy na temat dylematów moralnych zawodu menedżera oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

3,0 -Student ma powierzchowną wiedzę na temat dylematów moralnych zawodu menedżera oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

4,0 -Student ma wyczerpującą wiedzę na temat dylematów moralnych zawodu menedżera oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

5,0 -Student ma wyczerpującą wiedzę na temat dylematów moralnych zawodu menedżera oraz sposobów radzenia sobie z nimi, jak również potrafi odpowiednio dobrać sposób radzenia sobie do wskazanej sytuacji niejednoznacznej moralnie.

Zakres tematów:

CW 1 – Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z zasadami pracy na zajęciach oraz warunkami uzyskania zaliczenia-1h

CW 2 – Honor-1h

CW 3 – Szczęście-1h

CW 4 – Wolność-1h

CW 5 – Odpowiedzialność-1h

CW 6 – Prawda-1h

CW 7 – Tolerancja-1h

CW 8 – Równość-1h

CW 9 – Sprawiedliwość-1h

CW 10 – Sens życia-1h

CW 11 – Aborcja-1h

CW 12 – Kara śmierci-1h

CW 13 – Eutanazja-1h

CW 14 – Test końcowy-1h

CW 15 – Wpisy zaliczeń-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, skrypty, czasopisma, źródła internetowe

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica, kreda/marker

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 22/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 21/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)