Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negotiation and mediation techniques WZ-QPM-D1-FCS-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Basic resources:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2009.

4. L. Cichobłaziński, Mediation in Collective Disputes Resolution in the Perspective of Anthropology of Organizational Communication, in: Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century.

Theoretical Background and Practical Applications (red.) BYLOK Felicjan, UBREZIOVA I., CICHOBŁAZIŃSKI Leszek, Godollo 2014.

5. L. Cichobłaziński, Mediation in Collective Disputes as a Tool of Industrial Conflict Management - Case of Poland and Brazil, Polish Journal of Management Studies Vol. 18, No. 1,

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183838

Supplementary resources:

1. A.Hepper, M.Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja, 2008.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU 1- Student is able to prepare contract negotiation.

EU 2- Student is able to design process of negotiation..

EU 3- Student is able to identify and to use the basic negotiation tactics.

EU 4- Student is able to conduct contract negotiation.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1. Participation in classes

P1. Presentations of negotiation

EU1:

2.0 - Student did not learn basic knowledge how to prepare contract negotiation.

3.0 - Student knows basic elements of trade contract.

4.0 - Student is able to prepare trade contract.

5.0 - Student is able to prepare multi-option project of trade contract in English.

EU2:

2.0 - Student doesn’t know the basic stages of negotiation and is not able to its preparation.

3.0 - Student knows basic stages of negotiation process but he has

difficulties with its designing.

4.0 - Student is able to design the negotiation process.

5.0 - Student is able to design multi-optional negotiation process. He is able to consider anticipated decisions of opposite party of negotiation.

EU3:

2.0 - Student does not know and does not understand the main negotiation tactics.

3.0 - Student has basic knowledge about negotiation tactics.

4.0 - Student knows basic negotiation tactics and is able to recognize them.

5.0 - Student knows basic negotiation tactics, understands them and is able to protect himself against them.

EU4:

2.0 - Student is not able to conduct even simple negotiation and mediation.

3.0 - Student is able to conduct negotiation only according to prepared scenario.

4.0 - Student is able to prepare and to conduct negotiation and mediation taking in to consideration unpredictable decisions of the opposite party.

5.0 - Student is able to conduct negotiation and mediation with consideration many options of resolution in English.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

W1. Introduction to the subject. Discussion of the basic concepts of negotiation and mediation. 1h

W2. Presentation of main negotiation styles. 1h

W3. Effective communication and language barriers. 1h

W4. Building negotiation strategy. BATNA and ZOPA concepts. 1h

W5. Conflict of interest: causes, management, solution. 1h

W6. Main styles of conflict solving. What to avoid while negotiating. 1h

W7. Discussing basic aspects of non verbal communication. 1h

W8. Overview of main negotiation and mediation techniques. 1h

W9. Discussing Framing in negotiation and mediation. 1h

W10. Introduction to the theory of games in negotiations. 1h

W11. Types of negotiation and mediation questions – facts and interpretations. 1h

W12. Discussing collective negotiations.1h

W13-W14. Manipulation techniques. Defense from manipulation.2h

W15. Integrative and distributive mediations. 1h

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

1. Books

2. Audiovisual presentation

3. Case studies

4. Negotiation paper sheet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Karczewska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)