Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne WZ-Z-Z1-ZO-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Poznanie istoty oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych.

EU 2 - Poznanie procesów psycho-społecznych w obrębie zachowań wewnątrzgrupowych i międzygrupowych w organizacjach.

EU 3 - Umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań.

EU 4 - Poznanie i umiejętność charakterystyki kultur organizacyjnych i zachowań w ich obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena wykonania i prezentacji projektów własnych studentów.

F2. Ocena przygotowania i udziału w dyskusjach na ćwiczeniach

P1. Pisemny sprawdzian podsumowujący z całości zakresu przedmiotu.

EU 1

2,0 - Student nie zna istoty zewnętrznych ani wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych.

3,0 - Student zna istotę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych tylko w stopniu podstawowym.

4,0 - Student zna istotę oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych.

5,0 - Student zna istotę oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych, potrafi podać przykłady.

EU 2

2,0 - Student nie zna procesów psycho-społecznych w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach.

3,0 - Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań tylko wewnątrz grupowych lub tylko międzygrupowych w organizacjach.

4,0 - Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach.

5,0 - Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach z podaniem przykładów.

EU 3

2,0 - Student nie zna i nie posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i nie zna przyczyn dysfunkcji w obrębie zachowań

3,0 - Student zna ale nie posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i nie zna przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań.

4,0 - Student zna i posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań

5,0 - Student zna i posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań z podaniem przykładów.

EU 4

2,0 - Student nie zna i nie posiada umiejętność charakterystyki kultur organizacyjnych i zachowań w ich obszarze.

3,0 - Student zna kultury organizacyjne ale nie posiada umiejętność charakterystyki zachowań w ich obszarze.

4,0 - Student zna i posiada umiejętność charakterystyki kultur organizacyjnych i zachowań w ich obszarze.

5,0 - Student zna i posiada umiejętność charakterystyki kultur organizacyjnych i zachowań w ich obszarze i potrafi poprzeć przykładami.

Zakres tematów:

C 1- Zajęcia wprowadzające – omówienie tematyki ćwiczeń, sposobów i zakresu przygotowania się do nich. Przedstawienie literatury, zasad oceny. Dyskusja nad genezą zachowań ludzkich w tym pracowniczych. 1h

C 2- Kształtowanie się procesów integracyjnych w grupie. Problematyka spójności grupy i sposoby wzmacniania spójności grupowej. 1h

C 3- Proces adaptacji społeczno–zawodowej w procesie przystosowania się pracowników do stanowiska pracy oraz do społecznego środowiska organizacji. 1h

C 4- Warsztat -symulacja sytuacji wdrażania pracownika do pracy. 1h

C 5- Zachowania menedżerów ich psychologiczne oraz społeczne uwarunkowania. Władza na tle autorytetu w procesie kierowniczym i jej związek z przywództwem rzeczywistym.

1h

C 6- Wpływ kierownika na zachowania jednostek w organizacji. Prezentacja różnych stylów kierowania i ich efektywności – podział na podgrupy z wyznaczeniem kierowników przyjmujących różne style kierowania.

1h

C 7- Procesy komunikacji w organizacji. Prezentacja sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Prezentacja różnych kanałów i form komunikacji w organizacji i wskazanie na ich przydatność i sprawność.

2h

C 8 Zagadnienia związanym z problemem rywalizacji i współpracy pracowników. 1h

C9- - Prezentacja sytuacji konfliktów w grupie – symulacja rozwiązywania konfliktu.

1h

C10 –Różnorodność rodzajów kultur organizacyjnych. Przykłady wpływy poszczególnych czynników psychospołecznych na kształt kultury organizacyjnej i zachowań w jej obrębie. 1h

C11. Postawy pracowników i problemem wprowadzania zmian w organizacji. 1h

C12. Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego w organizacji: na czym polega, jego przyczyny i skutki. W jakich przypadkach stres może być zjawiskiem korzystnym, a w jakich niekorzystnym, jak można radzić sobie ze stresem. Przykłady innych zjawisk patologicznych i dysfunkcyjnych w organizacji (pracoholizm i wypalenie zawodowe, lobbing, itp.). 1h

C 13 Sprawdzian pisemny. Podsumowanie zajęć. 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Janik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)