Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing WZ-BHP-Z1-MAR-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalski E., Marketing –podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Kotler Ph., Keller K., Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Podstawy marketingu, pod red. A. Czubały, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

3. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student posiada umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych różnego rodzaju podmiotów rynkowych.

EU 2 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie badania i analizy otoczenia marketingowego oraz segmentacji i pozycjonowania ofert rynkowych.

EU 3 - Student posiada umiejętność kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz zna i umie wykorzystać w praktyce zasady właściwej komunikacji marketingowej.

EU 4 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji, motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy oraz kontroli prowadzonych działań.

Zakres tematów:

W1 - Geneza i ewolucja marketingu -1h

W2 - Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, jej zasady oraz procedura działalności marketingowej -1h

W3 - Badania marketingowe -1h

W4-5 - Analiza otoczenia marketingowego organizacji -2h

W6 - Segmentacja i pozycjonowanie ofert na rynku -1h

W7-9 - Produkt i marka -3h

W10 - Cena -1h

W11 – Dystrybucja -1h

W12-13-Promocja-mix -2h

W14-15-Zarządzanie marketingiem -2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Ratman 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)