Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne WZ-LOGI-Z1-BO-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2014.

2. Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.

4. Sikora W., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1.Kowalik J., Prognozowanie wyniku finansowego jako narzędzie wspomagające proces planowania finansowego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WZPCz, Ekonomiczne i techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Częstochowa 2007.

2.Mesjasz-Lech A., Nowoczesne instrumenty zarządzania, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student zna zasady modelowania zjawisk gospodarczych.

EU 2- Student zna metody poszukiwania rozwiązań optymalnych.

EU 3- Student umie znaleźć i zinterpretować optymalne rozwiązanie dla zadanego problemu oraz przeprowadzić analizę wrażliwości.

EU 4- Student wykazuje kompetencje w aktywnym i kreatywnym łączeniu wiedzy w zakresie badań operacyjnych i zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Zakres tematów:

W 1 – Teoretyczne podstawy badań operacyjnych-2h

W 2 – Optymalizacja liniowa – modelowanie problemów decyzyjnych, pierwotna i dualna postać zadania-2h

W 3 – Optymalizacja liniowa – geometryczna metoda wyznaczania rozwiązania optymalnego-1h

W 4 – Optymalizacja liniowa – algorytm simpleks-3h

W 5 – Optymalizacja liniowa – analiza wrażliwości-2h

W 6 – Zamknięte i otwarte zadanie transportowe-1h

W 7 – Algorytm transportowy-1h

W 8 – Teoretyczne podstawy programowania sieciowego-1h

W 9 – Programowanie sieciowe – metoda ścieżki krytycznej i metoda PERT-2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tablica, kreda

2. Komputery i rzutnik multimedialny

3. Arkusz kalkulacyjny Excel

4. Podręczniki, Roczniki Statystyczne, bazy danych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Janik 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)