Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-ZJP-Z1-PM-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia metrologii.

EU 2- Student potrafi zidentyfikować podstawowe typy przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3- Student potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

EU 4 – Student potrafi wyznaczyć błędy pomiarowe.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Poziom przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

F2. Zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

P1. Prawidłowość wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

P2. Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

EU1 (ndst) Student nie potrafi wyjaśnić żadnego z podstawowych zagadnień metrologii.

(dst) Student potrafi wyjaśnić kilka zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

(db) Student potrafi wyjaśnić większość zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

(bdb) Student potrafi wyjaśnić wszystkie zagadnienia realizowane w ramach wykładów i laboratoriów.

EU2 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować podstawowych typów przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

(dst) Student potrafi zidentyfikować kilka podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

(db) Student potrafi zidentyfikować większość podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

(bdb) Student potrafi zidentyfikować wszystkie typy przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

EU3 (ndst) Student nie potrafi korzystać z aparatury pomiarowej błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów w laboratorium.

(dst) Student potrafi prawidłowo korzystać z niewielkiej liczby przyrządów pomiarowych, a błędy pomiarowe potrafi wyznaczyć, ze znacznymi problemami.

(db) Student potrafi prawidłowo korzystać z większości aparatury pomiarowej i potrafi i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

(bdb) Student potrafi prawidłowo korzystać z całej aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium i prawidłowo i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

EU4 (ndst) Student nie potrafi wyznaczyć błędów pomiarowych

(dst) Student potrafi wyznaczyć błędy pomiarowe ze znacznymi problemami.

(db) Student potrafi wyznaczyć większość błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów.

(bdb) Student potrafi prawidłowo wyznaczyć wszystkie błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

Zakres tematów:

W 1, Metrologia – przedmiot i zadania, podstawowe pojęcia 1 h

W 2 - Wielkość, pomiar, wzorzec, przyrząd pomiarowy 1 h

W 3 - Metody pomiarowe 1 h

W 4 - Międzynarodowy układ jednostek miar 1 h

W 5 - Błędy pomiarowe i ich klasyfikacja 1 h

W 6 - Pomiary wielkości geometrycznych 1 h

W 7 - Pomiar masy, temperatury i ciśnienia 1 h

W 8, W 9 - Metody i techniki pomiaru wielkości elektrycznych 2 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje do ćwiczeń

4. Przyrządy pomiarowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu Laboratorium Metrologii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)