Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania inżynierskiego WZ-BHP-D1-PPI-06
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EU1 – Student posiada orientację techniczną w budowie elementów środków technicznych.

EU2 – Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania środków technicznych.

EU3 – Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów środków technicznych.

EU4 – Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy środka technicznego.

EU5 – Student potrafi czytać rysunek złożeniowy.

EU6 – Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze elementów składowych środka technicznego.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe

F2. Prezentacja wykonanych zadań

F3. Sprawdzian pisemny

P1. Zaliczenie projektów po dyskusji ich rozwiązań konstrukcyjnych

Efekt 1 (ndst) Student nie posiada orientacji technicznej w budowie elementów środków technicznych. (dst) Student posiada orientację techniczną w budowie nieskomplikowanych elementów środków technicznych (np. żuraw przyścienny). (db) Student posiada orientację techniczną w budowie średnio skomplikowanych elementów środków technicznych (np podnośnik śrubowy). (bdb) Student posiada orientację techniczną w budowie zaawansowanych elementów środków technicznych (np. przekładnia walcowa zębata).

Efekt 2 (ndst) Student nie posiada wiedzy potrzebnej do projektowania środków technicznych. (dst) Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania nieskomplikowanych środków technicznych. (db) Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania średnio skomplikowanych środków technicznych. (bdb) Student posiada wiedzę potrzebną do projektowania zaawansowanych środków technicznych.

Efekt 3 (ndst) Student nie posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów środków technicznych. (dst) Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów nieskomplikowanych środków technicznych. (db) Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów średnio skomplikowanych środków technicznych. (bdb) Student posiada umiejętność posługiwania się katalogami elementów znormalizowanych i typoszeregów zespołów i podzespołów zaawansowanych środków technicznych. E

fekt 4 (ndst) Student nie potrafi wykonać rysunku złożeniowego środka technicznego. (dst) Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy nieskomplikowanego środka technicznego. (DB) Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy średnio skomplikowanego środka technicznego. (BDB)Student potrafi wykonać rysunek złożeniowy zaawansowanego środka technicznego.

Efekt 5 (ndst) Student nie potrafi czytać rysunku złożeniowego środka technicznego. (dst) Student potrafi czytać rysunek złożeniowy nieskomplikowanego środka technicznego. (db) Student potrafi czytać rysunek złożeniowy średnio skomplikowanego środka technicznego. (bdb)Student potrafi czytać rysunek złożeniowy zaawansowanego środka technicznego.

Efekt 6 (ndst) Student nie potrafi wykonać rysunku wykonawczego elementów składowych środka technicznego. (dst) Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze nieskomplikowanych elementów składowych środka technicznego. (db) Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze średnio skomplikowanych elementów składowych środka technicznego. (bdb) Student potrafi wykonać rysunki wykonawcze skomplikowanych elementów składowych środka technicznego.

Zakres tematów:

W 1-W 2 - Projektowanie techniczne 2h

W 3 - Ogólne uwagi o konstruowaniu maszyn. 1h

W 4,W 5 – Zamówienia materiałowe, dobór materiałów inżynierskich 2h

W 6 - Kryteria oceny i wybór rozwiązania. 1h

W 7,W 8 – Taktyka projektowania i konstruowania maszyn. 2h

W 9,W 10 - Procesy technologiczne w projektowaniu inżynierskim. 2h

W 11- Unifikacja w konstrukcji i tworzenie typoszeregów. 1h

W 12, W 13, W14 - Technologiczne zasady kształtowania elementów. 3h

W 15 - Zasady doboru układów roboczych, napędowych i sterowania. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Katalogi znormalizowanych elementów.

4. Katalogi typoszeregów zespołów i podzespołów maszynowych.

5. Elementy konstrukcyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Jasiński 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)