Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WZ-BHP-D2-BSI-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1 - Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EK 2 - Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EK 3 - Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

P1. Zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Efekt 1 (ndst) Student nie potrafi dokonać żadnej analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych. (dst) Student potrafi dokonać analizy podstawowych zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych. (db) Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych. (bdb) Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

Efekt 2 (ndst) Student nie zna żadnych zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji. (dst) Student zna wybrane zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji. (db) Student zna większość zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji. (bdb) Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi opracować żadnych mechanizmów pozwalających zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji. (dst) Student potrafi opracować podstawowe mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji. (db) Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć większość oprogramowania i sprzętu zaimplementowanego w system przewarzania informacji. (bdb) Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, regulamin laboratorium. 1h

L2, L3 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń komputerów lokalnych 2h

L4, L5 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń serwerów plików i aplikacji 2h

L6. L7 – Elementy kryptografii z użyciem wybranego oprogramowania komputerowego 2h

L8 – Instalacja kluczy publicznych, analiza kluczy publicznych 1h

L9, L10 – Analiza możliwości i konfiguracja zabezpieczeń sieci komputerowej. 2 h

L11, L12, L13, L14 – Tworzenie instrukcji zarzadzania systemem informatycznym i tworzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji 4h

L15 – Zaliczenie przedmiotu 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Komputer osobisty z oprogramowaiem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)