Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe i autorskie WZ-Z-D2-PRAHAU-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EU 2- Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EU 3- Student rozumie znaczenie praw autorskich.

EU 4- Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Kazusy

F2. Interpretacja przepisów prawnych

P1. Sprawdzian wiadomości

EU 1

(2)-Student nie rozpoznaje i nie klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(3)-Student rozpoznaje i klasyfikuje niektórych przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(4)-Student rozpoznaje i klasyfikuje większość przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(5)-Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EU 2

(2)-Student nie posiada wiedzy na temat spółek i nie charakteryzuje ich.

(3)-Student posiada wiedzę na temat spółek ale nie charakteryzuje poszczególnych rodzajów.

(4)-Student posiada wiedzę na temat spółek ale charakteryzuje tylko niektóre z nich.

(5)-Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je

EU 3

(2)-Student nie rozumie znaczenie praw autorskich.

(3)-Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych.

(4)-Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych i podstawowe informacje na temat praw autorskich majątkowych.

(5)-Student rozumie znaczenie praw autorskich- majątkowych i osobistych.

EU 4

(2)-Student nie posiada wiedzy na temat zasad ochrony praw autorskich

(3)-Student posiada wiedzę na temat niektórych zasad ochrony praw autorskich.

(4)-Student posiada wiedzę na temat większości zasad ochrony praw autorskich

(5)-Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Zakres tematów:

W 1--.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1

W 2--. Zasada swobody działalności gospodarczej.1

W 3--. Pojęcie działalności gospodarczej1

W4 5 Określenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy2

W6 . Firma pojęcie, elementy.1

W7.Prokur jako szczególny rodzaj przedstawicielstwa.1

W 8 9. Organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych2

W.10 11 Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych2

W12.Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1

W 13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1

W 14. Przeniesienie praw autorskich.1

W 15. Zasady korzystania z cudzego utworu 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.Podręczniki i skrypty.

2. Akty prawne z orzecznictwem.

3. Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bazan-Bulanda 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)