Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia WZ-FRB-D1-PSY-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student ma wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- Student posiada wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- Student posiada wiedzę na temat procesów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F2. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU1

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU2

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU3

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU4

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C1. Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń.

C2. Przegląd kierunków w psychologii.

C3. Psychologiczne koncepcje człowieka.

C4-C5. Metody badawcze w psychologii.

C6-C7. Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości.

C8-C9. Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć.

C10. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.

C11-C12. Osobowość. Badanie osobowości. Zaburzenia osobowości.

C13-C14. Psychologia społeczna. Wybrane eksperymenty psychologii społecznej.

C15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:15 - 12:00, sala 305
Ewelina Krzyżowska, Łukasz Skiba, Joanna Gajda 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 10:15 - 11:00, sala 305
Ewelina Krzyżowska, Łukasz Skiba, Joanna Gajda 28/ szczegóły
3 każdy czwartek, 12:15 - 13:00, sala 304
Ewelina Krzyżowska, Joanna Gajda 25/ szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:00, sala 312
Ewelina Krzyżowska, Joanna Gajda 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)