Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 2 Techniczne zastosowanie baz danych E WZ-ZJP-D1-PT2-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.L. Ullman, MySQL. Szybki start. Wydanie II, Wyd. Helion, Gliwice, 2007.

2. M. Lis, PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III, wyd. Helion, Gliwice, 2017.

3. K. Czapla, Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL, wyd. Helion, Gliwice, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. DuBois, MySQL. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, wyd. Helion, Gliwice, 2014

2. K. Yank, PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV, wyd. Helion, Gliwice, 2010

3. P. Kobis, P. Pypłacz, Systemy zarządzania treścią - synergia technologii tworzenia wizerunku w sieci internet, [w:] L. Kiełtyka (red.) Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, Częstochowa, 2012, s. 183-197.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU 2- Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU 3- Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU 4- Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Metody i kryteria oceniania:

F1. Prezentacja praktycznych umiejętności wykorzystania PHP i MySQL

P1. Ocena projektu informatycznego

EU1:

2,0 - Student nie potrafi utworzyć wirtualnego konta internetowego do tworzenia aplikacji webowych

3,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych ze znaczną pomocą prowadzącego zajęcia

4,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych z niewielką pomocą prowadzącego zajęcia

5,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU2:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

3,0 - Student zna podstawowe funkcje środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

4,0 - Student zna większość funkcji środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

5,0 - Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU3:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć prostych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

3,0 - Student potrafi tworzyć fragmenty elementarnych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

4,0 - Student potrafi tworzyć elementarne aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

5,0 - Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU4:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

3,0 - Student potrafi obsługiwać wybrane polecenia dotyczące bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

4,0 - Student potrafi obsługiwać większość poleceń dotyczących bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

5,0 - Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Zakres tematów:

W1,W2. Ogólne pojęcia dotyczące baz danych (dane, typ danej prostej, typ danej złożonej). 2h

W3. Teoria Codda’a – systemy baz danych. 1h

W4. Struktury danych (prezentacja wizualna). 1h

W5,W6. Relacje – typy relacji (relacyjne bazy danych). 2h

W7,W8. Model i operacje relacyjne (selekcja, projekcja, złączenie), elementy języka SQL. 3h

W9. Diagramy związków encji (prezentacja cech, elementy, rodzaje związków). 1h

W10. Tabele (budowa, właściwości, elementy strukturalne – typy danych – opis właściwości). 1h

W11. Kwerendy – mechanizm przetwarzania danych w informacje (kwerendy wybierające, kwerendy funkcjonalne, kwerendy aktualizacyjne, kwerendy krzyżowe). 1h

W12. Proces realizacji baz danych. 1h

W13,W14. Język PHP – elementy programowania i obsługi bazy danych. 2h

W15. Środowisko bazodanowe MySQL. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Aplikacje internetowe, środowisko programistyczne PHP, system bazodanowy MySQL

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 15:00, sala 302
Robert Kucęba, Artur Wrzalik 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)