Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-DZP-D1-TNIM-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2: zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3: posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4: posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1:

2,0 – Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących negocjacji i mediacji.

3,0 – Student zna wybiórczo podstawowe pojęcia dotyczące negocjacji i mediacji.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 2:

2,0 – Student nie zna typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji.

3,0 – Student zna wybiórczo typologię stylów negocjacyjnych oraz etapy negocjacji.

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU 3:

2,0 – Student nie ma wiedzy na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania.

3,0 – Student ma wybiórczą wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 4:

2,0 – Student nie posiada wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach.

3,0 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach.

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C1 - Wprowadzenie do tematu. Przykłady negocjacji prowadzonych przez studentów. 1h

C 2-3 - Style negocjacji i mediacji - przykłady 2h

C4 - Analiza wykorzystania BATNA w negocjacjach. Jak znaleźć strefę możliwego porozumienia? 1h

C5-6 - Główne zasady skutecznych negocjacji i mediacji. 1h

C7 - Rozwiązywanie różnych typów konfliktów 1h

C8-9 - Omówienie podstawowych technik negocjacyjnych - przedstawienie przykładów 2h

C10 - Negocjacje jako rodzaj gry 1h

C11 – Aktywne słuchanie i poprawne formułowanie pytań w negocjacjach i mediacjach. 1h

C12 - Negocjacje kontraktowe. 1h

C13 - Manipulacja w negocjacjach - jak je rozpoznawać i zwalczać. 1h

C14 - Styl negocjacji oparty na zasadach - ćwiczenie oparte na przygotowaniu scenariusza 1h

C15 - Podsumowanie kursu i sprawdzenie wiedzy. 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:00, sala B-7
Joanna Gajda, Ewelina Krzyżowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)