Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 1 Socjologia WZ-Z-D1-PH11-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2. D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, PWE, Warszawa 2009.

3. B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4. P. Sztomka, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005

Literatura uzupełniająca

1. J. M. Golka, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

2. H. Domański, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

3. F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU1- Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz zarządzania nimi, a także zna podstawowe pojęcia dotyczące istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania współczesnych organizacji

EU2- Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości.

EU3- Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej i jej miejsca w obszarze nauk społecznych 2

W 2 Człowiek jako istota społeczna. Osobowość społeczna i proces jej kształtowania 2

W 3 – Koncepcje człowieka w gospodarce 2

W4 -Kultura i jej wpływ na życie społeczne 2

W 5- Więź społeczna i jej przemiany w społeczeństwie; 2

W 6- Grupy społeczne, rodzina i naród 2

W7 – Instytucje i normy społeczne 2

W 8 – Naród, mniejszości narodowe, grupy etniczne

W 9- Organizacja jako płaszczyzna współdziałania ludzi i jej struktury 2

W 10- Społeczeństwo i jego struktury 2

W 11- Stratyfikacja społeczna i jej znaczenie w społeczeństwie 2

W 12 - Socjologiczne ujęcie państwa - władza i legitymizacja władzy, demokracja. 2

W 13- Zmiana społeczna. Nowoczesność i ponowoczesność. 2

W 14 – Kultura masowa. Konsumpcjonizm. Globalizacja 2

W15 - Kapitał społeczny, zaufanie, sieci we współczesnym społeczeństwie 2

Metody dydaktyczne:

1.Podręczniki

2.Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:15 - 13:00, sala 215-Z
Felicjan Bylok 76/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)