Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne sem. 3 WZ-Z-D1-ZO-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Bylok F. , Robak E. : Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. Wyd. PCz. Częstochowa 2009

4. Gros U.: Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. Wyd. PWN, Warszawa 2012 .

5. Hofstede G.: Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE Warszawa 2011.

6. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

7. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

8. Kmiotek K., Piecuch T. : Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady. Wyd. Difin, 2012

9. Kultura organizacyjna: diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących , K. S. Cameron, R. E. Quinn, Wolters Kluwer, Wyd. Warszawa 2015.

10. Penc J. : Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2011

11. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

12. Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

13. Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia ( red.) A. Potocki, Wyd. Difin, Warszawa 2005

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Poznanie istoty oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych.

EU 2 - Poznanie procesów psycho-społecznych w obrębie zachowań wewnątrzgrupowych i międzygrupowych w organizacjach.

EU 3 - Umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań.

Zakres tematów:

W 1- Istota oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych. Wiadomości wstępne o tematyce przedmiotu. 1

W 2/3- Postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji w procesie adaptacji społeczno-zawodowej. 2

W 4/5- - Źródła i przejawy władzy w organizacji, autorytet a przywództwo. Zachowania i postawy w obszarze kierowania. 2

W 6/7Zachowania w rożnych obszarach komunikacji w organizacji. Bariery komunikacji organizacyjnej. 2

W 8- - Rywalizacja i współpraca wewnątrzgrupowa i międzygrupowa w organizacjach. 1

W 9/10- Konflikty interpersonalne, wewnątrzgrupowe i międzygrupowe. Rozwiązywanie konfliktów. 2

W 11/12 Kultura organizacyjna. Komunikacja międzykulturowa w organizacjach międzynarodowych.2

W 13/14 Społeczne problemy w organizacji. Dysfunkcje zachowań. Wypalenie zawodowe, stres, pracoholizm, mobbing, itp. 2

W15- Podsumowanie tematyki wykładów. 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 15:00, sala 406
Agnieszka Kwiatek, Sebastian Skolik, Joanna Gajda 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)