Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology in Management WZ-MAN-D2-PM-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Pepper A., The Economic Psychology of Incentives: New Design Princioples for Executive Pay, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York, 2015

2. Kiev A., The Psychology of Risk: Mastering Market Uncerainty, John Wiley and Sons Inc., New York, 2002

3. Myers D.G., Social Psychology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1993

Supplementary literature:

4. Karczewska A., Using Modern Forms and Tools Of Communication in an Organization for the Effective Human Resources Management, Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo 2012

5. Słocińska A., Requirements of Improving Knowledge Sharing Behavior. Creaativity Context, Trends of Management in the Contemporary Society (red.) Formankova Sylvie, Mendelova Univerzita v Brne, Brno 2016

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EFECTS OF LEARNING

EU 1 - Student is able to identify the importance and position of management psychology to other sciences such as general psychology, social psychology, and management.

EU 2 - The student is able to identify and characterize the psychological determinants of human behavior in organizations including leadership and managers work.

EU 3 - The student knows the concept and various definitions of motivation in terms of psychology and is able to characterize basic models of human motivation to work.

EU 4 - Student is able to characterize the issues of building and development of work teams and team management issues.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

WAYS OF ASSESSMENT (F – FORMING, P – SUMMARY)

F1. Presentation prepared by students

P1. The written test of knowledge of subject areas implemented on exercises and lecture

EU2:

2.0 - The student is not able to identify and characterize the psychological

determinants of human behavior in organizations including leadership and

managers work

3.0 - The student is able to identify the basic psychological determinants of

human behavior in organizations including leadership and managers work

4.0 - The student is able to identify and characterize the psychological

determinants of human behavior in organizations including leadership and

managers work

5.0 - The student is able to identify, explain and characterize the psychological

determinants of human behavior in organizations including leadership and

managers work.

EU3:

2.0 - The student does not know the concept and various definitions of motivation in terms of psychology and is able to characterize basic models of human motivation to work.

3.0 - The student knows the basics of concept and definitions of motivation in

terms of psychology and is able to characterize basic models of human

motivation to work.

4.0 - The student knows the concept and definitions of motivation in terms of

psychology and is able to characterize basic models of human motivation to

work.

5.0 - The student knows the various concepts and definitions of motivation in

terms of psychology and is able to characterize basic models of human

motivation to work.

EU4:

2.0 - Student is not able to characterize the issues of building and development of work teams and team management issues.

3.0 - Student is able to characterize the basic issues of building and

development of work teams and team management issues.

4.0 - Student is able to characterize the issues of building and development

of work teams and team management issues.

5.0 - Student is able to characterize various issues of building and

development of work teams and team management issues.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

C 1 Introduction of classes. Effective interpersonal communication. Barriers to effective communication in an organization. Principles of effective presentations. 2h

C2/4Theories of personality, Determination of effective personality

profile manager: technical competence, conceptual, social. Determination and

application of emotional intelligence in business 6h

C5/6 The importance of leadership in organizations: the interaction, the factors determining the choice of leadership style. 4h

C7/8 Determination of the importance of concepts such as authority,

assertiveness, and resistance to stress for the implementation of management

functions 4h

C9/10 Assertiveness in practice. Development of assertive behavior. Analysis of their behavior from the point of assertiveness. 4h

C11/12 Motivation, the art of persuasion and influence techniques. Functional and dysfunctional phenomena in the workplace: commitment, job satisfaction, organizational pathologies 4h

C13/14 Developing career paths, taking into account the life cycle, hierarchy of values and attitudes towards work. 4h

C15 Creativity, techniques creative thinking and problem solving 2h

Total: 30h

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

TEACHING TOOLS

1. Textbooks and scripts

2. Audiovisual Equipment

3. Blackboard and chalk

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 10:00, sala 508
Anna Karczewska 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)