Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku WZ-ZTS-D1-OCWW-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 – Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz zarządzania nimi, a także zna podstawowe pojęcia dotyczące istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania współczesnych organizacji turystycznych i sportowych.

EU 2 – Student ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych

w obszarze turystyki i sportu w globalnej gospodarce, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

EU 3 – Student ma wiedzę w zakresie społeczno – kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań gospodarki turystycznej oraz diagnozy potrzeb i problemów społecznych w ramach wypoczynku i rekreacji.

EU 4 – Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego

i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń oraz kształtowania więzi społecznych.

Zakres tematów:

W1- Definicje i funkcje czasu wolnego, wypoczynku. 1

W2- Czas wolny jako zjawisko społeczno-kulturowe. Teorie i koncepcje czasu wolnego, ich wartość poznawcza i praktyczna. 1

W3- Czas wolny jako dziedzina aktywności człowieka. Miejsce i wartość czasu wolnego w cyklu życia. 1

W4- Zdrowotne, wychowawcze i kulturotwórcze znaczenie czasu wolnego i wypoczynku. 1

W5- Tendencje w rozwoju zjawiska czasu wolnego na przełomie XX i XXI wieku. 1

W6- Formy i wzory zachowań wypoczynkowych różnych grup społecznych, kierunki przemian. 1

W7- Planowanie i organizacja czasu wolnego. 1

W8- Teorie animacji czasu wolnego. Formy, metody i funkcje animacji. 1

W9-10- Organizacja czasu wolnego i wypoczynku w turystyce – ujęcie, konteksty, praktyczne egzemplifikacje. 2

W11- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 1

W12- Etyczne aspekty spędzania czasu wolnego. 1

W13- Czas wolny jako przedmiot konsumpcji. 1

W14- Popyt na usługi organizacji czasu wolnego i sposoby jego zaspokajania.

W15- Funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych w obszarze turystyki i sportu. 1

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:15 - 16:00, sala 405
Joanna Gajda 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)