Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia WZ-Z-Z1-PSYCH-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1- ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów psychologicznych. 1h

W 2- Psychologia naukowa i przednaukowa. Korzenie psychologii. 1h

W 3/4- Trzy wielkie szkoły psychologiczne – behawioryzm, psychologia postaci (Gestalt), psychoanaliza. Psychologia humanistyczna. 2h

W 5- Sześć podstawowych perspektyw współczesnej psychologii. 1h

W6- Cztery kroki metody naukowej (hipoteza, zebranie danych, analiza wyników, prezentacja). Pięć rodzajów badań psychologicznych (eksperymenty, badania korelacyjne, sondaże, obserwacja w warunkach naturalnych, studia przypadków). 1h

W 7- Ocena psychologiczna (testy psychologiczne). 1h

W8 - Omówienie specyfiki metod eksperymentalnych. Eksperyment S. Milgrama. Eksperyment więzienny - F. Zimbardo. 1h

W 9- Geny czy wychowanie? Epigenetyka. 1h

W 10- Percepcja. 1h

W 11- Pamięć. 1h

W 12- Uczenie się. 1h

W 13- Myślenie. Rodzaje inteligencji (inteligencja ogólna, inteligencja emocjonalna, inteligencje wielorakie). 1h

W 14– Motywacja. 1h

W 15- Osobowość. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:00 - 10:25, sala 215-Z
Małgorzata Randak-Jezierska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)