Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje handlowe WZ-LOG-D2-ZLwH-NH-04
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student zna istotę procesu negocjacyjnego w łańcuchu dostaw, jego etapy i składowe.

EU 2 - Student zna techniki i style negocjacyjne, potrafi je identyfikować i krytycznie ocenić pod względem etycznym i fair play.

EU 3 - Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami.

EU 4 - Student zna specyfikę negocjacji z przedstawicielami wybranych narodowości i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Dyskusje z nauczycielem i ocena proponowanych przez studentów propozycji, rozwiązań.

P1. Prezentacje projektów scenariuszy negocjacji.

P2. Test zaliczeniowy.

EU 1

2.0 Student nie identyfikuje żadnych podstawowych definicji i podstawowych pojęć teoretycznych związanych z negocjacjami.

3.0 Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia negocjacji i etapy procesu negocjacyjnego.

4.0 Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne negocjacji i potrafi precyzyjnie wymienić etapy procesu negocjacyjnego.

5.0 Student zna precyzyjnie podstawy negocjacji oraz zna precyzyjnie etapy procesu negocjacyjnego potrafi je odnieść do praktycznych sytuacji gospodarczych w łańcuchu dostaw.

EU 2

2.0 Student nie potrafi zidentyfikować technik i stylów negocjacyjnych, nie zna zasad etycznych obowiązujących w negocjacjach.

3.0 Student wybiórczo identyfikuje techniki i style negocjacyjne, wybiórczo identyfikuje zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach. 4.0 Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne oraz zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach.

5.0 Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne, potrafi je stosować w zainscenizowanych sytuacjach i ocenić je pod względem etycznym oraz zasad fair play.

EU 3

2.0 Student nie potrafi przygotować scenariusza negocjacji ani tym bardziej tegoż scenariusza w różnych wersjach.

3.0 Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji lecz nie przewiduje różnych jego wersji bądź nie potrafi przygotować scenariusza pełnego.

4.0 Student potrafi bezbłędnie przygotować pełny scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami.

5.0 Student potrafi bezbłędnie przygotować wieloaspektowy scenariusz negocjacji, z uwzględnieniem różnych wariantów wydarzeń i specyfiki negocjacji z różnymi typami partnerów negocjacyjnych.

EU 4

2.0 Student nie potrafi wskazać podstawowych różnic pomiędzy kulturami, nie ma świadomości przynależności do danego kręgu kulturowego.

3.0 Student potrafi wskazać podstawowe różnice pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego.

4.0 Student prawidłowo identyfikuje większość różnic pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego potrafi ten krąg kulturowy zdefiniować .

5.0 Student prawidłowo identyfikuje wszystkie typy kultur, dokonuje analizy porównawczej dwóch dowolnie wybranych kultur i potrafi zidentyfikować konsekwencje przynależności partnerów negocjacyjnych do danego kręgu kulturowego dla procesu negocjacyjnego.

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C1 - Dyskusja znaczenia negocjacji handlowych w łańcuchach dostaw. 1

C2, C3 - Techniki negocjacyjne. 2

C4 - Przedmiot, zakres i warunki w negocjacjach. 1

C5 - Cele partnerów w negocjacjach handlowych, BATNA. 1

C6, C7 - Identyfikacja etapów procesu negocjacyjnego. 2

C8, C9 - Przygotowanie etapów do negocjacji handlowych według scenariusza. 2

C10, C11, C12 - Symulacje działań negocjatorów. Negocjacje w grupach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych. 3

C13, C14, C15 - Omówienie prac projektowych i ich ocena. 3

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Podręczniki i skrypty.

Sprzęt audiowizualny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:00, sala WZ-7
Joanna Gajda, Ewelina Krzyżowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)