Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy WZ-DZP-D1-SP-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: Student rozpoznaje i rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy.

EU 2: Student umie zdiagnozować i wyjaśnić współczesne problemy pracy z perspektywy socjologicznej.

EU 3: Student ma wiedzę na temat relacji i więzi społecznych budowanych w kontekście wykonywanej pracy.

Zakres tematów:

W 1 Wprowadzenie do problematyki socjologii pracy. Przedstawienie tematyki wykładów z socjologii pracy – 1h

W 2 Przedmiot badań socjologii pracy. Omówienie głównej problematyki i podstawowych pojęć z zakresu socjologii pracy – 1h

W 3 Znaczenie pracy we współczesnym świecie. Rola pracy w życiu człowieka. Kariera zawodowa a zachowania przedsiębiorcze – 1h

W 4 Zmiany w popycie na pracę. Zawody i kompetencje przyszłości a automatyzacja – 1h

W 5 Zakład pracy w ujęciu socjologicznym. Społeczność zakładu pracy – 1h

W 6 Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy – 1h

W 7 Kierowanie grupą pracowniczą – 1h

W 8 Komunikacja interpersonalna w środowisku pracy. Przedstawienie znaczenia komunikacji w tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy i współdziałania pracowników – 1h

W 9 Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy. Mobbing jako przykład patologicznych zachowań organizacyjnych – 1h

W 10 Uzależnienie od pracy. Objawy i skutki pracoholizmu. Znaczenie zachowania harmonii pomiędzy pracą a życiem osobistym dla współczesnych pracowników – 1h

W 11 Zmiany we współczesnych organizacjach i ich wpływ na funkcjonowanie pracowników – 1h

W 12 Przedstawienie mechanizmów uczestnictwa organizacyjnego. Czynniki wpływające na zaangażowanie i lojalność współczesnych pracowników – 1h

W 13 Zróżnicowanie pracowników we współczesnych organizacjach. Specyfika pracowników reprezentujących różne pokolenia na rynku pracy – 1h

W 14 Kompetencje współczesnego pracownika. Znaczenie kompetencji społecznych na rynku pracy – 1h

W 15 Podsumowanie analizowanych zagadnień z uwzględnieniem kompetencji pracowniczych, związanych z wiedzą z zakresu socjologii pracy, przydatnych w funkcjonowaniu we współczesnych organizacjach – 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny

2. Podręczniki i skrypty

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)