Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem WZ-DZP-D1-SZP-06
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane Systemy Zarządzania, Wydanie II, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. Flanczewski S., Access 2016 PL w biurze i nie tylko Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Kowalska-Napora E., Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

2. Łazicki A., Samsel D., Krużycka L., Brzeziński A., Matejczyk M., Nowacki M., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

EU 1: Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem

EU 2: Student potrafi stworzyć prosty system bazodanowy służący do zarządzania danymi oraz zarządzać danymi w tej bazie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1 – Ocena z projektu

EU 1:

(nst) Student nie ma żadnej wiedzy z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

(dst) Student posiada wybrane aspekty przekazanej wiedzy z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

(db) Student posiada większość przekazanej wiedzy z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

(bdb) Student posiada całą przekazaną wiedzę z zakresu funkcjonujących systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

EU 2:

(nst) Student nie potrafi stworzyć prostego systemu bazodanowego służącego do zarządzania danymi oraz nie potrafi zarządzać danymi w tej bazie.

(dst) Student potrafi stworzyć prosty system bazodanowy służący do zarządzania danymi lecz nie potrafi zarządzać danymi w tej bazie.

(db) Student potrafi stworzyć prosty system bazodanowy służący do zarządzania danymi i zna wybrane funkcje zarządzania danymi.

(bdb) Student potrafi stworzyć prosty system bazodanowy służący do zarządzania danymi oraz zarządzać danymi w tej bazie.

Zakres tematów:

L 1- (1) Wprowadzenie do baz danych.

L 2- (1) Zasady projektowania relacyjnych baz danych.

L 3- L 5- (3) Tworzenie bazy danych w oparciu o tabele i relacje – praca zespołowa.

L 6- L 8- (3) Projektowanie formularzy do zarządzania danymi – praca zespołowa.

L 9- (1) Tworzenie raportów bazodanowych – praca zespołowa.

L 10- L 14- (5) Tworzenie projektu bazy danych (tematyka związana z przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwie).

L 15- (1) Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Projektor multimedialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)