Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie informatyczne w zarządzaniu kryzysowym WZ-BHP-D2-WI-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń w kontekście systemu zarządzania kryzysowego.

EU 2 - Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego.

EU 3 - Student potrafi zaprojektować system informatyczny dedykowany wspomaganiu zarządzania kryzysowego.

EU 4 - Student potrafi budować system ekspertowy z wykorzystaniem pakietu Sphinx 4.0 dla wybranego zagadnienia problemowego

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe

F2. Ocena sprawozdań z wykonanych zadań

P1. Ocena projektu systemu informatycznego

Efekt 1 (ndst) Student nie potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Nie potrafi scharakteryzować etapów procesu zarządzania kryzysowego. (dst) Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Potrafi scharakteryzować etapy procesu zarządzania kryzysowego. Nie potrafi określić zadań administracji rządowej, wojewódzkiej oraz lokalnej w zakresie zarządzania kryzysowego. (db) Student potrafi dokonać podziału podstawowych rodzajów zagrożeń. Potrafi scharakteryzować etapy procesu zarządzania kryzysowego. (bdb) Potrafi określić zadania administracji rządowej, wojewódzkiej oraz lokalnej w zakresie zarządzania kryzysowego. Efekt 2 (ndst) Student nie potrafi scharakteryzować technologii i standardów informatycznych wykorzystywanych w systemach zarządzania kryzysowego. (dst) Student potrafi scharakteryzować technologie informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego.(bdb) Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego. Nie potrafi omówić narzędzi wspomagających monitorowanie zagrożeń.(bdb) Student potrafi scharakteryzować technologie i standardy informatyczne wykorzystywane w systemach zarządzania kryzysowego. Potrafi omówić narzędzia wspomagające monitorowanie zagrożeń.

Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi zaprojektować systemu informatycznego przeznaczonego do wspomagania zarządzania kryzysowego. (dst) Student potrafi zaprojektować prosty system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego. (db) Student potrafi zaprojektować system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych. (bdb) Student potrafi zaprojektować złożony system informatyczny przeznaczony do wspomagania zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektury oraz składowych systemu.

Efekt 4 (ndst) Student nie potrafi zbudować własnej aplikacji eksperckiej. Student nie potrafi zaprezentować podstawowych informacji dotyczących systemów ekspertowych. (dst) Student potrafi zaprezentować funkcjonalność systemu CAKE i PC-Shell pod kątem budowy systemu eksperckiego. Potrafi omówić budowę systemów ekspertowych i wskazać obszary zastosowania. (db) Student potrafi zbudować własną aplikację ekspercką bez źródeł wiedzy dla wybranego zagadnienia problemowego. Potrafi omówić różnicę między aplikacją bez źródeł wiedzy i ze źródłami wiedzy. (bdb) Student potrafi zbudować zarówno aplikację bez źródeł wiedzy jak i ze źródłami dla wybranego zagadnienia problemowego. Potrafi analizować uzyskane wyniki i samodzielnie generować wnioski. Potrafi rozbudować dowolną aplikację ekspercką opracowaną za pomocą modułu CAKE pakietu Sphinx 4.0.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, omówienie metod zaliczenia.

1

L 2 – Analiza procesów i czynności zarządzania kryzysowego

6

L 3 – Modelowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kryzysowe 6h

L 4 – Specyfikacja wymagań funkcjonalnych 4h

L 5 – Projekt architektury i składowych systemu 5h

L 6 – Budowa aplikacji eksperckiej na bazie systemu CAKE i PC-Shell. 6h

L 7 – Ocena projektów 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje laboratoryjne

4. Pakiet Sphinx

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:00, sala WZ-8
Artur Wrzalik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)