Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-BHP-Z1-PM-04
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia metrologii.

EU 2 – Student potrafi zidentyfikować podstawowe typy przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3 – Student potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

EU 4 – Student potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Poziom przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

F2. Zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

P1. Prawidłowość wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

P2. Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

EU 1

2,0 Student nie potrafi wyjaśnić żadnego z podstawowych zagadnień metrologii. 3,0 Student potrafi wyjaśnić kilka zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

4,0 Student potrafi wyjaśnić większość zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

5,0 Student potrafi wyjaśnić wszystkie zagadnienia realizowane w ramach wykładów i laboratoriów.

EU 2

2,0 Student nie potrafi zidentyfikować podstawowych typów przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

3,0 Student potrafi zidentyfikować kilka podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania. 4,0 Student potrafi zidentyfikować większość podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania. 5,0 Student potrafi zidentyfikować wszystkie typy przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3

2,0 Student nie potrafi korzystać z aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii..

3,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z niewielkiej liczby przyrządów pomiarowych znajdującej się w laboratorium metrologii.

4,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z większości aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii.

5,0 Student potrafi prawidłowo korzystać z całej aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium metrologii.

EU 4

2,0 Student nie potrafi oszacować i wyznaczyć błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii.

3,0 Student ze znacznymi problemami potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii. 4,0 Student z niewielkimi problemami potrafi oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii. 5,0 Student bez problemów potrafi prawidłowo oszacować i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów w laboratorium metrologii.

Zakres tematów:

L1, L2 – Zajęcia wprowadzające – regulamin laboratorium metrologii, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. 1h

L3 - Pomiar natężenia prądu metodą bezpośrednią i pośrednią. 1h

L4 - Badanie dokładności amperomierza analogowego. 0,5h

L5 - Pomiar napięcia stałego metodą bezpośrednią i pośrednią. 0,5h

L6 - Pomiar podstawowych wielkości geometrycznych. 0,5h

L7 - Pomiar masy. 0,5h

L8, L9 - Pomiar rezystancji metodą techniczną i porównawczą. 1h

L10 - Pomiar rezystancji metodami mostkowymi. 0,5h

L11 - Pomiar częstotliwości. 0,5h

L12 - Pomiary w technice cyfrowej. 0,5h

L13 - Pomiary oscyloskopowe napięć stałych i zmiennych. 0,5h

L14 - Badanie czwórników RC. 0,5h

L15 - Sprawdzenie wiadomości. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.Podręczniki.

2.Sprzęt audiowizualny.

3.Instrukcje do ćwiczeń.

4.Przyrządy pomiarowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu laboratorium metrologii.

5.Sprzęt komputerowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 13:10 - 15:35, sala 404
Artur Wrzalik 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)