Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 1.1. Psychologia i socjologia WZ-LOGI-D1-PH11-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.

2. Zimbardo Ph., Gerrig R., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012.

3. Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa 2010.

4. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

5. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2009.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

3. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego,

[w:] E. Robak (red.), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach socjologii i psychologii w kontekście wybranych paradygmatów w tych naukach.

EU 2- Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w ramach mikrostruktur i makrostruktur aspołecznych

EU 3- Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk zachodzących w organizacjach społecznych.

EU 4- Student ma wiedzę pozwalającą na analizę procesów badanych w ramach socjologii i psychologii i rozumie przyczyny ich przebiegu.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii i psychologii jako nauk społecznych. 1h

W 2 Człowiek jako istota społeczna. Wpływ teorii biologii ewolucyjnej na socjologię i psychologię. Socjobiologia, psychologia ewolucyjna. 1h

W3 – W4 Rozwój człowieka w ciągu życia. Socjalizacja i odgrywanie ról społecznych. Osobowość i proces jej kształtowania. Typologie osobowości. 2h

W 5- Kultura. System aksjonormatywny. Kapitał kulturowy jednostki. 1h

W6 - W7 - Zaburzenia psychiczne – pojęcie normy i patologii, klasyfikacja, omówienie wybranych zaburzeń. Dewiacje społeczne 2h

W8 - Emocje. Funkcje, wybrane teorie emocji. 1h

W9 – Stres. Fizjologia i psychologia stresu, wybrane teorie stresu. 1h

W10 – Inteligencja. Charakterystyka pojęcia, pomiar inteligencji. 1h

W11 – W 12 Jednostka i grupa społeczna. Wybrane zjawiska i procesy badane w psychologii społecznej. Typologia grup społecznych. Struktury grupy społecznej. 2h

W13 – Organizacja formalna jako grupa wtórna 1h

W 14 – Koncepcje zmian społecznych i nierówności społecznych. 1h

W15 - Zaprezentowanie metod badawczych socjologii i psychologii. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i publikacje naukowe

2. Sprzęt audiowizualny

3. Raporty ośrodków badania opinii społecznej, raporty GUS i innych instytucji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 13:00, sala 204
Sebastian Skolik 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)