Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I WZ-LOGI-Z1-Fiz-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007.

2. J. Massalski, M. Massalska. Fizyka klasyczna, Fizyka dla inżynierów / T. 1, Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techn. 2014.

3. J. Massalski. Fizyka współczesna / Fizyka dla inżynierów / Cz. 2, Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techn., 2014 .

4. 2. Cz. Bobrowski: Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca:

1. C. Suplee:, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001.

2. E. Skórska. Fizyka w zadaniach: ćwiczenia audytoryjne i konwersatoria, Wydaw. Akademii Rolniczej, Szczecin 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – student posiada wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Posiada wiedzę dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

EU 2 – posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych i prawach rządzących nimi,

EU 3 – posiada umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki

EU 4 – potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Zakres tematów:

W 1 – Skalary, wektory i tensory w fizyce-1h

W 2 – Układy inercjalne i nieinercjalne Kinematyka ruchu w kartezjańskim i sferycznym układach współrzędnych z wykorzystaniem rachunku różniczkowego i całkowego-3h

W 3 – Zasady dynamiki Newtona. Siły tarcia i siły bezwładności-2h

W 4 – Dynamika bryły sztywnej-2h

W 5 – Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice-2h

W 6 – Ruch drgający - oscylator harmoniczny prosty, modele-2h

W 7 – Oscylator harmoniczny tłumiony i wymuszony-2h

W 8 – Składanie drgań równoległych i prostopadłych. Modulacja amplitudowa i fazowa-1h

W 9 – Fale mechaniczne w ośrodkach sprężystych-2h

W 10 – Fale dźwiękowe. Akustryka-1h

Metody dydaktyczne:

1. Środki audiowizualne

2. Zestawy do pokazów eksperymentów fizycznych

3. Podręczniki i zbiory zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Paweł Pietrusiewicz 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)