Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej WZ-LOGI-Z1-OWI-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

PODSTAWOWA:

1. A. Szewc. Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Oficyna, Warszawa 2003.

2. A. Kidyba. Prawo handlowe. Wyd. C.H. Beck, 2007.

3. A. Pyrża. Poradnik wynalazcy. Wyd. Urząd Patentowy RP, 2009.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Prawo handlowe: zbiór przepisów : stan prawny na 14 stycznia 2014 r., Wolters Kluwer, 2014.

2. J. Barta, R. Markiewicz , Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2011.

3. M. Konopka, T. Goszczyński, Nazwa i logo uczelni wyższej - zarządzanie marką i jej ochrona, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy (red.) GRABOWSKA Marlena, ŚLUSARCZYK Beata, 2017.

4. S. Cichoń, Zarządzanie pracą własną nauczyciela akademickiego uczelni wyższej,

w: Problemy zarządzania współczesną uczelnią - ujęcie wieloaspektowe, red. nauk. S. Cichoń, J. Gajda, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student posiada wiedzę o systemie i rodzajach instytucji powołanych dla ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

EU 2- Student zna zasady tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego w zakresie ochrony własności intelektualnej.

EU 3- Student zna zasady postępowania przed krajowymi i międzynarodowymi instytucjami ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

EU 4- Student posiada umiejętność dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej-1h

W 2- Omówienie podstawowych źródeł prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do konstytucyjnej hierarchii aktów prawnych-1h

W 3- Patent jako prawo wyłączne. Procedura uzyskania patentu-1h

W 4- Patent Europejski jako nowoczesna alternatywa dla patentów krajowych. -1h

W 5- Charakter prawny znaku towarowego jako wyniku innowacyjności i kreatywności ludzkiej. Zasady rejestracji znaku towarowego Wspólnoty-1h

W 6- Wzór przemysłowy – definicja, procedura uzyskania prawa ochronnego-1h

W7- Efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej-1h

W 8- Prawo autorskie w systemie ochrony własności intelektualnej-1h

W 9- Ochrona autorsko-prawna utworów naukowych w tym prac dyplomowych studentów. Problematyka plagiatu-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Krajowe i wspólnotowe akty normatywne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Michał Konopka 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)