Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-ZJP-Z1-TNIM-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa 2000.

2. R. Fisher, W. Ury, B. Patton: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.

3. L. Cichobłaziński, Techniki negocjacji i mediacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2009.

4. L. Cichobłaziński, Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

5. A. Hepper, M. Shmidt, Negocjacje handlowe po polsku i po angielsku, BC Edukacja, 2008.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi przygotować negocjacje kontraktowe.

EU 2- Student potrafi zaprojektować proces negocjacji.

EU 3- Student potrafi zidentyfikować i zastosować podstawowe taktyki negocjacyjne.

EU 4- Student potrafi przeprowadzić negocjacje kontraktowe.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji. 1 h

W2- Typologia konfliktów według Christophera Moore’a. 1 h

W3- Omówienie modeli komunikacji interpersonalnej. 1 h

W4- Omówienie zjawiska Framingu w negocjacji 1 h

W5- Omówienie etapów negocjacji kontraktowych 1 h

W 6 – Typologia taktyk negocjacyjnych. 1 h

W 7 – Omówienie zasad mediacji zorientowanych na proces 1 h

W 8 – Omówienie zasad mediacji zorientowanych na wyniki 1 h

W 9 - Przygotowanie arkusza negocjacji, przygotowanie negocjacji i mediacji zaliczeniowych, omówienie zasad zaliczenia.1 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Anna Karczewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)