Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WZ-LOG-Z1-Soc-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - student potrafi zaprezentować pod stawową wiedzę o człowiek jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU 2 – student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do badań struktur społecznych i instytucji.

EU 3 – student potrafi identyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy i zjawiska społeczne

EU 4- student potrafi interpretować procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie funkcjonowania organizacji formalnej

Metody i kryteria oceniania:

P1. Kolokwium pisemne

Efekt 1

2.0 Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania. 3.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne.

4.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach.

5.0 Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach na wybranych przykładach.

Efekt 2

2.0 Student nie potrafi omówić podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w socjologii.

3.0 Student potrafi dokonać wymienić metody i narzędzia badawczych w socjologii oraz omówić przydatność wybranej metody do badania określonej struktury społecznej.

4.0 Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji.

5.0 Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji oraz wskazać ich walory i problemy wynikający z ich stosowania.

Efekt 3

2.0 Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych. x

3.0 Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych.

4.0 Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące osobowość człowieka lub wiązać je z wybranymi procesami bądź

zjawiskami społecznymi.

5.0 Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy oraz zjawiska społeczne.

Efekt 4

2.0 Student nie potrafi określać zmian społecznych zachodzących w skali makro ani na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej). 3.0 Student potrafi wskazać i omówić poznane procesy zmian społecznych

zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania

organizacji formalnej).

4.0 Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

5.0 Student potrafi interpretować poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

Zakres tematów:

Ćwiczenia

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne 1

wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i

gospodarczym

C 2,3- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu

społecznym 2

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne 1

C 5,6- Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w 2

społeczeństwie

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1

C 8,9- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2

C 10 - Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna 1

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany 1

C 12 - Państwo i jego instytucje 1

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 14 – Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii 1

C 15 – Sprawdzenie wiadomości 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Maja Skiba, Sebastian Skolik, Katarzyna Kukowska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)