Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura nowych mediów WZ-DZP-D2-KNM-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1- Student posługuje się terminologią nauk społecznych i humanistycznych w opisie zjawisk i procesów związanych z kulturą nowych mediów.

EU 2- Student identyfikuje i stosuje koncepcje nowych mediów do analizy konkretnych typów mediów cyfrowych.

EU 3- Student potrafi zaprojektować narzędzie badawcze do analizy treści kulturowych w cyberprzestrzeni.

Zakres tematów:

W 1 – Kultura w ujęciu socjologicznym i antropologicznym. Podstawowe definicje - 1h

W 2 – Kody kulturowe i jednostki informacji kulturowej. Podejścia semiotyczne i memetyczne - 1h

W 3- System aksjonormatywny i dewiacje wobec reguł kulturowych - 1h

W 4-5- Ewolucja nowych mediów – od alfabetu do cyberprzestrzeni - 2h

W 6-7- Badanie nowych mediów: netnografia - 2h

W 8 – Badanie nowych mediów: humanistyka cyfrowa - 1h

W 9 -Charakterystyka nowych nowych mediów - 1h

W 10-11 – Remiks, produkcja partnerska i etyka hakerska - 2h

W 12 – Interfejsy kulturowe - 1h

W 13 – Programowanie sieci komunikacyjnych. Kultura w społeczeństwie sieci - 1h

W 14 – Nowe media jako nowa przestrzeń społeczna - 1h

W 15 – Podsumowanie wykładu - 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Filmy

2. Podręczniki i skrypty

3. Sprzęt audiowizualny

4. Treści studiów przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 12:00, sala 302
Sebastian Skolik 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)