Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie spekulatywne WZ-DZP-D2-PS-03
Projekt (PROJ) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi scharakteryzować podstawowe założenia projektowania spekulatywnego.

EU 2 - Student zna nurty związane z projektowaniem spekulatywnym.

EU 3 - Student potrafi praktycznie wykorzystać założenia speculative design we własnych projektach.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność

F2. Prezentacja

P1. Kolokwium

P2 Przygotowanie projektu

EU1

2,0 - Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń projektowania spekulatywnego.

3,0 - Student potrafi scharakteryzować tylko niektóre z podstawowych założeń projektowania spekulatywnego.

4,0 - Student potrafi scharakteryzować podstawowe założenia projektowania spekulatywnego.

5,0 - Student potrafi scharakteryzować podstawowe założenia projektowania spekulatywnego i dokonać ich krytycznej analizy.

EU2

2,0 - Student nie zna nurtów związanych z projektowaniem spekulatywnym.

3,0 - Student zna jedynie ogólnie nurty związane z projektowaniem spekulatywnym.

4,0 - Student dobrze zna nurty związane z projektowaniem spekulatywnym.

5,0 - Student dobrze zna nurty związane z projektowaniem spekulatywnym oraz potrafi wskazać istotne różnice między nimi.

EU3

2,0 - Student nie potrafi praktycznie wykorzystać założeń speculative design we własnych projektach.

3,0 - Student potrafi praktycznie wykorzystać nieliczne założenia speculative design we własnych projektach.

4,0 - Student potrafi praktycznie wykorzystać założenia speculative design we własnych projektach.

5,0 - Student potrafi praktycznie i wieloaspektowo wykorzystać założenia speculative design we własnych projektach.

Zakres tematów:

P 1- Zajęcia organizacyjne. Omówienie literatury, zasad zaliczenia, logistyki zajęć praktycznych - 2h

P 2- Futurologia – metody scenariuszowe - 4h

P 3- Gra spekulatywna “The thing from the future”. Dyskusja nad przebiegiem gry. - 4h

P 4- Prezentacje studentów z omówieniem znanych im przykładów S.D - 4h

P 5- Dyskusja nad wybranymi projektami. - 2h

P 6- Przygotowanie własnego projektu zgodnego z zasadami S.D. - 6h

P 7- Prezentacje prac studentów i dyskusja - 4h

P 8- Kolokwium - 2h

P 9- Dyskusja podsumowująca - 2h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykłady w formie multimedialnej

2. Podręczniki i skrypty

3. Sprzęt audiowizualny

4. Formularze zadań i projektów

5. Karty do gry „The Thing from the future” (do pobrania z repozytorium speculativeedu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 17:15 - 19:00, sala 312
Sebastian Skolik 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)