Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing WZ-BHP-Z1-MAR-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student posiada umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych różnego rodzaju podmiotów rynkowych.

EU 2 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie badania i analizy otoczenia marketingowego oraz segmentacji i pozycjonowania ofert rynkowych.

EU 3 - Student posiada umiejętność kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz zna i umie wykorzystać w praktyce zasady właściwej komunikacji marketingowej.

EU 4 - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji, motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy oraz kontroli prowadzonych działań.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ćwiczenia w grupach

P1. Kolokwium - test zaliczeniowy na ćwiczeniach

EU 1

(2,0) - Student nie posiada umiejętności umożliwiających prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych różnego rodzaju podmiotów rynkowych

(3,0) - Student posiada podstawowe umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych rynku B2B

(4,0) - Student posiada podstawowe umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych rynku B2B i B2C

(5,0) - Student posiada podstawowe umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności marketingowej w strukturach organizacyjnych rynku B2B, B2C i organizacjach non-profit

EU 2

(2,0) - Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania i analizy otoczenia marketingowego oraz segmentacji i pozycjonowania ofert rynkowych.

(3,0) - Student rozpoznaje i analizuje otoczenie organizacji, wykorzystując badania marketingowe oraz zna i rozumie pojęcia segmentacji, różnicowania i pozycjonowania ofert rynkowych

(4,0) - Student rozpoznaje i analizuje otoczenie organizacji, wykorzystując badania marketingowe i wywiad marketingowy oraz zna i rozumie pojęcia segmentacji, różnicowania i pozycjonowania ofert rynkowych na rynku B2B

(5,0) - Student rozpoznaje i analizuje otoczenie organizacji, wykorzystując badania marketingowe, wywiad marketingowy oraz monitoring makroskali oraz zna i rozumie pojęcia segmentacji, różnicowania i pozycjonowania ofert rynkowych na rynku B2B i B2C

EU 3

(2,0) - Student nie posiada umiejętności kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz nie zna i nie umie wykorzystać w praktyce zasad właściwej komunikacji marketingowej

(3,0) - Student posiada umiejętność kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz zna i umie wykorzystać w praktyce zasady właściwej komunikacji marketingowej, tj. potrafi opracować strategię marketingu mix dla wybranej organizacji

(4,0) - Student posiada umiejętność kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz zna i umie wykorzystać w praktyce zasady właściwej komunikacji marketingowej, tj. potrafi opracować strategię marketingu mix dla wybranej organizacji z rozróżnieniem rynków B2B i B2C

(5,0) - Student posiada umiejętność kreowania produktów i usług w zakresie ich własności, cen i dystrybucji oraz zna i umie wykorzystać w praktyce zasady właściwej komunikacji marketingowej, tj. potrafi opracować strategię marketingu mix dla wybranej organizacji z rozróżnieniem rynków B2B i B2C oraz w organizacjach non-profit

EU 4

(2,0) - Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji, motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy oraz kontroli prowadzonych działań

(3,0) - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji

(4,0) - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji i motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy

(5,0) - Student posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie planowania i organizowania działalności marketingowej w organizacji, motywowania personelu marketingowego do efektywnej pracy oraz kontroli prowadzonych działań

Zakres tematów:

C1 – Zajęcia wprowadzające do marketingu. 1h

C2 – Ćwiczenia w zespołach - badania marketingowe. 1h

C3 – Ćwiczenia w zespołach – otoczenie marketingowe organizacji. 1h

C4 – Ćwiczenie w zespołach – segmentacja i pozycjonowanie. 1h

C5-7 – Ćwiczenie w zespołach – strategia marketingu mix. 3h

C8 – Planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola działalności marketingowej w organizacji. 1h

C9 – Test sprawdzający wiedzę studentów z zakresu marketingu. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

Podręczniki i skrypty.

Sprzęt audiowizualny.

Prezentacje Power Point.

Platforma e-learningowa PCz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Krzysztof Ratman 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)