Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja szkoleń WZ-BHP-Z1-OSZ-05
Projekt (PROJ) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi zaprezentować sposoby projektowania szkoleń.

EU 2 - Student potrafi scharakteryzować różne rodzaje szkoleń oraz wykonać plan szkolenia.

EU 3 - Student rozpoznaje rodzaje szkoleń.

EU 4 - Student prezentuje składniki różnych rodzajów szkoleń.

Metody i kryteria oceniania:

POSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe.

F2. Prezentacja wykonanych projektów.

P1. Ocena projektów.

P2. Sprawdzenie wiadomości z treści wykładów.

EU 1

2,0 Student nie potrafi zaprezentować sposoby

projektowania szkoleń.

3,0 Student potrafi zaprezentować sposoby projektowania szkoleń.

4,0 Student potrafi

zaprezentować sposoby

projektowania szkoleń oraz dokonać ich charakterystyki.

5,0 Student potrafi zaprezentować

sposoby projektowania

szkoleń oraz dokonać ich charakterystyki. Wskazuje różnice i je omawia.

EU 2

2,0 Student nie potrafi scharakteryzować różnych rodzajów szkoleń oraz nie umie wykonać planu szkolenia.

3,0 Student potrafi scharakteryzować wybrane rodzaje szkoleń oraz wykonać zadania projektowe – wykonać plan szkolenia 60%.

4,0 Student potrafi scharakteryzować wybrane rodzaje szkoleń oraz wykonać zadania projektowe – wykonać plan szkolenia (71-80%).

5,0 Student potrafi scharakteryzować wybrane rodzaje szkoleń oraz wykonać zadania projektowe – wykonać plan szkolenia (powyżej 90%).

EU 3

2,0 Student nie rozpoznaje rodzajów szkoleń.

3,0 Student rozpoznaje rodzaje szkoleń.

4,0 Student rozpoznaje rodzaje szkoleń oraz charakteryzuje poszczególne szkolenia.

5,0 Student rozpoznaje rodzaje szkoleń oraz charakteryzuje poszczególne szkolenia. Potrafi wskazać różnice.

EU 4

2,0 Student nie potrafi zaprezentować składników różnych rodzajów szkoleń. 3,0 Student prezentuje składniki różnych rodzajów szkoleń.

4,0 Student prezentuje składniki różnych rodzajów szkoleń.

Wskazuje różnice.

5,0 Student prezentuje składniki różnych rodzajów szkoleń. Wskazuje różnice

i je charakteryzuje.

Zakres tematów:

P1, P2 - Zajęcia wprowadzające, zasady wykonywania projektów. 1h

P3-P25 - Opracowanie przez studentów projektów organizacji szkoleń dotyczących: bhp, zagadnień bezpieczeństwa pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki, ochrony pracy. 5h

P26-P30 - Przedstawienie przez studentów projektów. 3h

Metody dydaktyczne:

Podręczniki i skrypty.

Sprzęt audiowizualny.

Platforma e-learningowa PCz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Joanna Gajda 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)