Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 2 Techniczne zastosowanie baz danych E WZ-ZJP-D1-PT2-03
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.L. Ullman, MySQL. Szybki start. Wydanie II, Wyd. Helion, Gliwice, 2007.

2. M. Lis, PHP i MySQL. Dla każdego. Wydanie III, wyd. Helion, Gliwice, 2017.

3. K. Czapla, Bazy danych. Podstawy projektowania i języka SQL, wyd. Helion, Gliwice, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. DuBois, MySQL. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, wyd. Helion, Gliwice, 2014

2. K. Yank, PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV, wyd. Helion, Gliwice, 2010

3. P. Kobis, P. Pypłacz, Systemy zarządzania treścią - synergia technologii tworzenia wizerunku w sieci internet, [w:] L. Kiełtyka (red.) Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, Częstochowa, 2012, s. 183-197.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU 2- Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU 3- Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU 4- Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Metody i kryteria oceniania:

F1. Prezentacja praktycznych umiejętności wykorzystania PHP i MySQL

P1. Ocena projektu informatycznego

EU1:

2,0 - Student nie potrafi utworzyć wirtualnego konta internetowego do tworzenia aplikacji webowych

3,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych ze znaczną pomocą prowadzącego zajęcia

4,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych z niewielką pomocą prowadzącego zajęcia

5,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU2:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

3,0 - Student zna podstawowe funkcje środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

4,0 - Student zna większość funkcji środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

5,0 - Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU3:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć prostych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

3,0 - Student potrafi tworzyć fragmenty elementarnych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

4,0 - Student potrafi tworzyć elementarne aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

5,0 - Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU4:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

3,0 - Student potrafi obsługiwać wybrane polecenia dotyczące bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

4,0 - Student potrafi obsługiwać większość poleceń dotyczących bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

5,0 - Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Zakres tematów:

L1,L2. Zajęcia wprowadzające do problematyki, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i ich oceniania, regulamin pracowni komputerowej. 2h

L3. Instalacja serwera bazodanowego oraz programów zarządzających, narzędziowych. 1h

L4. Typy danych. Tworzenie zapytań. 1h

L5. Wybieranie danych instrukcja SELET – filtrowanie danych, sortowanie danych. 1h

L6,L7. Agregowanie i grupowanie danych GROUP BY. 2h

L8-L10. Łączenia tabel. Połącznie wewnętrzne, zewnętrzne (prawo stronne, lewo stronne, obu stronne). Zgodność składni łączenia tabel ze standardami ANSI. 2h

L11. Funkcje agregujące SUM – suma AVG – średnia arytmetyczna, MAX – maksimum, MIN – minimum, COUNT – liczba wierszy, VAR, VARP – wariancja, STDEV, STDEVP – odchylenie standardowe. 1h

L12,L13. Kwerendy – mechanizm przetwarzania danych w informacje (kwerendy wybierające, kwerendy funkcjonalne, kwerendy aktualizacyjne, kwerendy krzyżowe). 2h

L14. Podzapytania (zagnieżdżanie zapytań). Transakcje. 1h

L15. Widoki. 1h

L16. Modyfikacje danych i transakcje, wstawianie nowych wierszy, modyfikacje wierszy, usuwanie wierszy. 1h

L17. Tabele tymczasowe. 1h

L18-L20. Praca w środowisku PHP My Admin, Zakładanie konta hostingowego i domeny. Ustalanie bezpiecznych haseł dostępowych. 2h

L21. Tworzenie prostych skryptów w języku PHP. 1h

L22,L23. Integracja PHP i MySQL – tworzenie skryptów współpracujących z bazą danych MySQL. 2h

L24-L29. Praca na projektami baza danych . 2h

L30. Podsumowanie wiadomości – zaliczenie z oceną. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Aplikacje internetowe, środowisko programistyczne PHP, system bazodanowy MySQL

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:15 - 10:00, sala 214-Z
Adam Sokołowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)