Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski II WZ-LOGI-D1-PI-07
Projekt (PROJ) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pisz I., Łapuńka I. Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa 2015.

2. Karbownik A., Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

3. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2008

4. Wilczewski S.: MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Janasz K., Wiśniewska J. (red.), Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.

2. Wilczewski S., MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Warszawa 2014.

3. Kopertowska M.: MS PROJECT. Kurs podstawowy. PWN, Warszawa 2007

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi w ramach przydzielonego tematu opracować harmonogram przedsięwzięcia zawierający główne oraz szczegółowe etapy i czynności wykonawcze, a także określić czasy trwania poszczególnych zdarzeń.

EU 2- Student potrafi zaimplementować opracowany harmonogram wraz z zadaniami, zasobami i czasem trwania do programu MS Project oraz określić relacje właściwe dla wprowadzonych zadań.

EU 3- Student potrafi wygenerować za pomocą programu MS Project, a następnie omówić wykres Gantta oraz diagram sieciowy.

EU 4- Student potrafi zaprezentować i omówić wszystkie elementy opracowanego przez siebie projektu wybranego przedsięwzięcia oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania ćwiczeniowe realizowane indywidualnie lub grupowo / Ocena z zadań wykonanych w e-learningu

F2. Ocena prezentacji opracowanych zagadnień

P1. Ocena projektu (aplikacja + dokumentacja)

EU1:

2,0 -Student nie potrafi w ramach przydzielonego tematu opracować harmonogramu przedsięwzięcia zawierającego główne oraz szczegółowe etapy i czynności wykonawcze, a także nie potrafi określić czasów trwania poszczególnych zdarzeń

3,0 -Student potrafi w ramach przydzielonego tematu opracować harmonogram przedsięwzięcia zawierający jedynie główne etapy i czynności wykonawcze, nie potrafi określić czasów trwania poszczególnych zdarzeń

4,0 -Student potrafi w ramach przydzielonego tematu opracować harmonogram przedsięwzięcia zawierający główne etapy i czynności wykonawcze, a także określić czasy trwania poszczególnych zdarzeń

5,0 -Student potrafi w ramach przydzielonego tematu opracować harmonogram przedsięwzięcia zawierający główne oraz szczegółowe etapy i czynności wykonawcze, a także określić czasy trwania poszczególnych zdarzeń

EU2:

2,0 -Student nie potrafi zaimplementować opracowanego harmonogramu wraz z zadaniami, zasobami i czasem trwania do programu MS Project oraz nie potrafi określić relacji właściwych dla wprowadzonych zadań.

3,0 -Student potrafi zaimplementować opracowany harmonogram wraz z zadaniami i czasem trwania do programu MS Project, nie potrafi określić relacji właściwych dla wprowadzonych zadań.

4,0 -Student potrafi zaimplementować opracowany harmonogram wraz z zadaniami i czasem trwania do programu MS Project oraz określić relacje właściwe dla wprowadzonych zadań.

5,0 -Student potrafi zaimplementować opracowany harmonogram wraz z zadaniami, zasobami i czasem trwania do programu MS Project oraz określić relacje właściwe dla wprowadzonych zadań.

EU3:

2,0 -Student nie potrafi wygenerować za pomocą programu MS Project i omówić wykresu Gantta oraz diagramu sieciowego.

3,0 -Student potrafi wygenerować za pomocą programu MS Project wykres Gantta.

4,0 -Student potrafi wygenerować za pomocą programu MS Project wykres Gantta oraz diagram sieciowy.

5,0 -Student potrafi wygenerować za pomocą programu MS Project, a następnie omówić wykres Gantta oraz diagram sieciowy.

EU4:

2,0 -Student nie potrafi zaprezentować i omówić wszystkich elementów opracowanego przez siebie projektu wybranego przedsięwzięcia oraz nie potrafi sporządzić sprawozdania z wykonanego projektu.

3,0 -Student potrafi zaprezentować niektóre elementy opracowanego przez siebie projektu wybranego przedsięwzięcia oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego projektu.

4,0 -Student potrafi zaprezentować i omówić niektóre elementy opracowanego przez siebie projektu wybranego przedsięwzięcia oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego projektu.

5,0 -Student potrafi zaprezentować i omówić wszystkie elementy opracowanego przez siebie projektu wybranego przedsięwzięcia oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego projektu.

Zakres tematów:

P1,P2,P3 - Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania indywidualnych ćwiczeń projektowych, omówienie podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektu. Przydzielenie studentom tematów do realizacji w ramach projektu-3h

P4,P5,P6 – Zdefiniowanie podstawowych informacji o projekcie, przedstawienie ogólnych informacji o programie MS Project w zakresie możliwości wspomagania zarządzania przedsięwzięciami, omówienie paska Menu oraz następujących pasków narzędzi: Standardowy, Formatowanie, Przewodnik po programie Project, Okienko zadań-3h

P7,P8,P9 – Omówienie sposobów wprowadzania zadań i definiowania ich właściwości, a także sposobów określania kolejności wykonywania zadań. Omówienie dostępnych w programie widoków: widok wykres Gantta, widok diagram sieciowy, widok arkusza zadań i zasobów, widok formularza zadań i zasobów, widoki przydziałów, widoki złożoneh-3h

P10,P11,P12 – Omówienie metod wprowadzania zasobów oraz przypisania zasobów do zadań, czyli wprowadzania informacji o tym, kto, jakie czynności i za pomocą jakich narzędzi będzie wykonywał, zdefiniowanie kalendarzy, czyli podanie czasu pra¬cy poszczególnych zasobów-3h

P13,P14,P15 - Przedstawienie w postaci raportów wprowadzonych informacji o planie zaprezentowanych w widokach standardowych i widokach niestandardowych, utworzonych specjal¬nie na potrzeby projektu-3h

P16,P17,P18 – Tworzenie nowego projektu za pomocą szablonu, definiowanie właściwości projektu, zdefiniowanie czasu pracy nad projektem – ćwiczenia praktyczne-3h

P19,P20,P21 – Zadania zwykłe, zadania podrzędne, zadania typu punkt kontrolny, definiowanie czasu trwania zadań, szacowanie czasów trwania, dodawanie i usuwanie zadań, zmienianie zdefiniowanych zadań – ćwiczenia praktyczne-3h

P22,P23,P24 – Dzielenie, łączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania, tworzenie i likwidowanie zadań sumarycznych – ćwiczenia praktyczne-3h

P25,P26,P27 – Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań (poprzedniki i następniki) – łączenie i rozłączanie zadań, określanie typów relacji – ćwiczenia praktyczne -3h

P28,P29,P30 – Definiowanie zasobów – zasoby typu Praca, Materiał i Koszt, wprowadzanie danych rzeczywistych o wykonaniu planu, przeanalizowanie odchyleń-3h

P31,P32,P33 – Opracowywanie koncepcji projektu przedsięwzięcia na podstawie przydzielonych tematów-3h

P34,P35,P36 - Realizacja projektu przedsięwzięcia zgodnie z podanymi wymaganiami-3h

P37,P38,P39 – Realizacja projektu przedsięwzięcia zgodnie z podanymi wymaganiami-3h

P40, P41,P42 – Realizacja projektu przedsięwzięcia zgodnie z podanymi wymaganiami-3h

P43,P44,P45 – Omówienie opracowanych projektów, zaliczenie przedmiotu-3h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt komputerowy

3. Oprogramowanie typu MS Word, MS Project

4. Instrukcje do realizacji projektów

5. Tablica i kreda

6. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 11:00, sala B-7
Dariusz Dudek 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 14:15 - 17:00, sala B-7
Artur Wrzalik 26/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:15 - 14:00, sala B-7
Artur Wrzalik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)