Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały inżynierskie WIM-MTR-D1-MATIN-01
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1998.

2. Ashby M.F.: „Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”, WNT,

Warszawa 1998.

3. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 2003 (lub

2006).

4. Dobrzański L.A.: „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT,

Warszawa 2006.

5. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: „Materiałoznawstwo w pytaniach i

odpowiedziach”, Wyd. Pol. Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada podstawowe umiejętności doboru i prowadzanie badań

materiałów inżynierskich,

EU 2 – umiejętność wykonywanie krytycznych analiz wyników badań tych

materiałów,

EU 3 – wiedza ogólna z zakresu materiałów inżynierskich.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania

ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - zaliczenie

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz realizacji zadania sprawdzającego

Zakres tematów:

L 1-3 Procesy zużycia materiałów 3h

L 4-11 Właściwości i struktura wybranych stali niestopowych i stopowych 9h

L 12-15 Właściwości i struktura wybranych stopów metali nieżelaznych 3h

L 16-18 – Identyfikacja tworzyw polimerowych. 3h

L 19 - 23 – Właściwości fizyczne różnych tworzyw sztucznych 5h

L 24 - 28 – Właściwości mechaniczne różnych tworzyw sztucznych 5h

L 29, 30 – Struktura polimerów 2h

Metody dydaktyczne:

1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

2. – ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu

ćwiczeń

3. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych

4. – atlasy struktur materiałowych, normy;

5. - mikroskop optyczny, urządzenia do badania właściwości wytrzymałościowych

materiałów

6. – pokaz metod badawczych

7. – przyrządy pomiarowe

8. – stanowiska do ćwiczeń wyposażone w urządzenia do badań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)