Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia WZ-Z-Z1-PSYCH-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V., Psychologia t.1 - 5, PWN, Warszawa 2017.

2. Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Aronson E., Wilson T. D., Akert, R. M., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

2. Randak-Jezierska M., Lęk i opór przed zmianą w organizacji, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

3. Chrapek E., Uzależnienie od pracy - wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1- ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 2

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU 3

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 4

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C 1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń. 1h

C 2- Przegląd kierunków w psychologii. 1h

C 3, C4- Psychologiczne koncepcje człowieka. 2h

C 5, C6 – Metody badawcze w psychologii. 2h

C 7, C8 – Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości. 2h

C 9, C10 – Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć. 2h

C 11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. 1h

C 12 - Osobowość. 1h

C 13, C14- Psychologia społeczna. 2h

C 15- Kolokwium zaliczeniowe. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Randak-Jezierska, Sebastian Skolik 22/ szczegóły
2 każda niedziela, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Ewelina Krzyżowska, Małgorzata Randak-Jezierska, Maja Skiba 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)