Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola jakości materiałów i wyrobów WIM-MBM-Z1-KJM-SP-07
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Czuchryj J., Papkała H., Winiowski A.: Niezgodności w złączach spajanych. Instytut spawalnictwa. Gliwice 2003.

2. Czuchryj J., Stachurski M.: Badania nieniszczące w spawalnictwie. Charakterystyka badań i zakres ich stosowania. Instytut Spawalnictwa. Gliwice 2002.

3. E. Tasak: Metalurgia spawania. Wydaw. JAK, Kraków 2008.

4. Lewińska – Romicka A.: Badania nieniszczące. Podsatwy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001

5. K. Ferenc, J. Ferenc. Konstrukcje spawane: połączenia. WNT, Warszawa 2003

6. J. Pilarczyk: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2005

7. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo – tom I, WNT Warszawa 2003

8. M. Jakubiec, K. Lesiński: Technologia konstrukcji spawanych. WNT, Warszawa 1990.

9. Łomozik M., Zeman M., Lassociński J.: Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań PN (mechaniczne i metalograficzne). Instytut Spawalnictwa. Gliwice 1996

10. Klimpel A., Szymański A.: Kontrola jakości w spawalnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1998.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu materiałów stosowanych w wytwarzaniu konstrukcji.

2. Posiada wiedzę w zakresie badań nieniszczących i niszczących materiałów i wyrobów.

3. Potrafi wstępnie ocenić nieciągłości i wady materiałowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

2. Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń.

3. Ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania.

4. Ocena aktywności podczas zajęć.

5. Ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę.*

6. Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin.

* warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz realizacji zadania sprawdzającego

Zakres tematów:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w badaniach nieniszczących i niszczących.

2. Badania wizualne materiałów i wyrobów.

3. Badania penetracyjne materiałów i wyrobów.

4. Badania magnetyczno–proszkowe materiałów i wyrobów.

5. Badania ultradźwiękowe materiałów i wyrobów.

6. Pomiary grubości metodą ultradźwiękową.

7. Badania radiologiczne materiałów i wyrobów.

8. Warunki oceny radiogramów złączy spawanych i wyrobów.

9. Badanie twardości materiałów i wyrobów.

10.Statyczna próba rozciągania materiałów i wyrobów.

11.Statyczna próba zginania materiałów i wyrobów.

12. Dynamiczna próba udarności materiałów i wyrobów.

13.Badania metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe.

14.Protokołowanie wyników badań.

Metody dydaktyczne:

1. Ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń.

2. Instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

3. Aparatura i narzędzia do badań niszczących i nieniszczących.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 11:15, sala 15-KTA
każda niedziela, 11:20 - 12:05, sala 15-KTA
każda niedziela, 12:10 - 12:55, sala 15-KTA
Ryszard Krawczyk, Marek Gucwa 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Segment G
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)