Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania WIM-MBM-D2-ZISYW-03
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1991

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.

3. Gawlik J., Plichta J., Świć A.: Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa 2013.

4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000.

5. Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

7. Lis S., Panterek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.

8. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006.

9. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.

10. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. WNT, Warszawa 1992.

11. Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL, Poznań 2007.

12. Szymonik A.: Logistyka produkcji. Difin, Warszawa 2012.

13. Zdanowicz R: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Wyd.PŚl., Gliwice 2007.

14. Szczubełek G.: Zintegrowane systemy wytwarzania, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014.

15. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

1. Student zna obecna tendencje w zakresie integracji systemów wytwarzania, które łączy z wiedzą technologiczną.

2. Student umie rozwiązać problemy związane z projektowaniem i stosowaniem wybranych zintegrowanych procesów wytwarzania. Potrafi wybrać rodzaj procesu oraz właściwie dokonać łączenia różnych technik i (lub) procesów. Potrafi ocenić ich efektywność i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania technicznego.

3. Student zna tendencje rozwojowe oraz metody i techniki organizacyjne oraz zasady przepływu informacji w zintegrowanym wytwarzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - kolokwium (kolokwia) zaliczeniowe.

Zakres tematów:

1. Zintegrowane systemy wytwarzania – pojęcia wprowadzające. Zasady racjonalnej organizacji procesów produkcji.

2. Proces produkcji – standardy klasyfikacyjne. Typy, formy i odmiany produkcji.

3. Elastyczne systemy wytwarzania.

4. Proces zaopatrzenia materiałowego MRP I.

5. Koncepcje, metody i techniki optymalizacyjne w inżynierii produkcji.

6. Kontrola jakości w procesach wytwarzania.

7. Statystyczne sterowanie procesami produkcji SPC.

8. Struktura produkcyjna systemu wytwarzania a podobieństwo konstrukcyjno – technologiczne wyrobów.

10. Struktura przestrzenna systemów wytwarzania. Zasady modelowania.

11.Struktura przestrzenna systemów wytwarzania. Metody optymalizacji.

12.Planowanie i sterowanie procesami produkcji w systemach Flow Shop.

12.Planowanie i sterowanie procesami produkcji w systemach Job Shop.

13. Akwizycja danych produkcyjnych. Ocena efektywności systemów maszynowych. Ocena stopnia wykorzystania maszyn i urządzeń.

14. Koncepcja zintegrowanych łańcuchów dostaw. Systemy identyfikacji wyrobów.

15. Koncepcja komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM. Modele CIM.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

2. Pokaz możliwości oprogramowania komputerowego (zagadnienia wybrane).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 221-KTA
Marek Kęsy 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)