Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy wytwarzania WIM-MBM-D2-ZISYW-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Banaszak Z., Jampolski L.: Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1991

2. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. PWE, Warszawa 2011.

3. Gawlik J., Plichta J., Świć A.: Procesy produkcyjne. PWE, Warszawa 2013.

4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000.

5. Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.

7. Lis S., Panterek K., Strzelczyk S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994.

8. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. PWN, Warszawa 2006.

9. Pasternak K.: Zarys zarządzania produkcją. PWE, Warszawa 2005.

10. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych. WNT, Warszawa 1992.

11. Smardzewski J.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli. PWRiL, Poznań 2007.

12. Szymonik A.: Logistyka produkcji. Difin, Warszawa 2012.

13. Zdanowicz R: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Wyd.PŚl., Gliwice 2007.

14. Szczubełek G.: Zintegrowane systemy wytwarzania, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn 2014.

15. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

1. Student zna obecna tendencje w zakresie integracji systemów wytwarzania, które łączy z wiedzą technologiczną.

2. Student umie rozwiązać problemy związane z projektowaniem i stosowaniem wybranych zintegrowanych procesów wytwarzania. Potrafi wybrać rodzaj procesu oraz właściwie dokonać łączenia różnych technik i (lub) procesów. Potrafi ocenić ich efektywność i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania technicznego.

3. Student zna tendencje rozwojowe oraz metody i techniki organizacyjne oraz zasady przepływu informacji w zintegrowanym wytwarzaniu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

2. Ocena umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w czasie zajęć laboratoryjnych (zbieżność z pkt.1).

3. Ocena sprawozdań z wybranych ćwiczeń.

4. Ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów - zaliczenie kolokwium (kryterium podstawowe).

5. Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - kolokwium (kolokwia) zaliczeniowe.

Zakres tematów:

1. Model systemu produkcyjnego na wybranym przykładzie.

2. Podobieństwo konstrukcyjne wyrobów i asocjatywna współpraca systemów klasy CAD i CAM.

3. Systemy klasy CAD a lista materiałowa BOM.

4. Popyt zależny i niezależny w ujęciu zasad koncepcji MRP I.

5. Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Karty kontrolne.

6. Ocena zdolności procesowego procesu produkcji w ujęciu koncepcji SPC.

7. Struktura produkcyjna systemu produkcji.

8. Struktura przestrzenna systemu produkcji.

9. Planowanie i sterowanie produkcją w ujęciu systemów klasy Flow Shop.

10. Planowanie i sterowanie produkcją w ujęciu systemów klasy Job Shop.

11. Akwizycja danych produkcyjnych i ocena efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń.

12.Intensywność i ekstensywność wykorzystania środków trwałych.

13. Modelowanie i ocena pracy systemów wytwarzania.

14. Zasady i kryteria racjonalnej organizacji systemów produkcyjnych.

15. Rozwiązanie problemów organizacyjnych w zintegrowanych systemach wytwarzania.

Metody dydaktyczne:

1. Zajęcia laboratoryjne - rozwiązanie przedstawionych zadań problemowych.

2. Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

3. Zajęcia laboratoryjne wykorzystujące maszyny i urządzenia techniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala H2-8-KTA
Marek Kęsy 12/ szczegóły
2 każda środa, 8:15 - 9:45, sala H2-8-KTA
Michał Sobociński 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)