Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recykling tworzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-RET-PP-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0722) Wyroby (drewno, papier, plastik, szkło) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Recykling tworzyw
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EU 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie odzysku odpadów,

EU 3 – jest zdolny zaproponować rodzaj odzysku oraz właściwie wybrać metodę odzysku i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania,

EU 4 – zna ogólne zasady działania, obsługi i doboru maszyn wykorzystywanych w procesie recyklingu,

EU 5 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu przebiegu procesu recyklingu odpadów,

EU 6 – posiada wiedzę z zakresu metod odzysku materiałów polimerowych,

EU 7 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji

uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Monika Kula, Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Kwiatkowski, Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Palutkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami odzysku tworzyw polimerowych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia procesu przetwórstwa z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz umiejętność przeprowadzania przetwórstwa w sposób umożliwiający recykling.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1,2 – Bilans łańcucha przemian polimerów.

W 3,4 – Kompostowanie tworzyw.

W 5,6 – Odzysk energetyczny.

W 7,8 – Recykling surowcowy.

W 9,10 – Recykling materiałowy.

W 11-15 – Maszyny i urządzenia stosowane w procesie recyklingu.

W 16-19 - Składowanie odpadów.

W 20-24 Sortowanie i identyfikacja odpadów.

W 25-27 – Rozdrabnianie odpadów.

W 28 – Mycie i suszenie odpadów.

W 29 – Odzysk poliolefin i PET.

W 30 - Recykling tworzyw trudnych: gumy i tworzyw porowatych.

Forma zajęć – LABORATORIUM

L 1,2 – Identyfikacja i sortowanie odpadów z tworzyw.

L 3,4 – Rozdrabnianie tworzyw z wykorzystaniem mielenia wolnoobrotowego i szybkoobrotowego.

L 5,6 – Właściwości przetwórcze tworzyw wtórnych.

L 7,8 – Wytwarzanie wyprasek wtryskowych z tworzyw wtórnych.

L 9,10 Właściwości wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 11,12 – Struktura wyprasek z tworzyw wtórnych.

L 13,14 – Linia technologiczna do recyklingu butelek.

L 15 – Recykling folii.

Literatura:

1. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011.

2. R.Sikora:, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993

3. Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Praca zbiorowa pod red. R. Sikory, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006

4. Flizikowski J.: Rozdrabnianie tworzyw sztucznych, Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej, 1998.

5. Błędzki A. K.: Recykling materiałów polimerowych: praca zbiorowa (Tworzywa Sztuczne) Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)