Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania złączy spawanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-BLS-SP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania złączy spawanych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 2 sem. MBM spec. Spawalnictwo stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Krawczyk, Kwiryn Wojsyk
Prowadzący grup: Jakub Kozłowski, Ryszard Krawczyk, Kwiryn Wojsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Krawczyk
Prowadzący grup: Jakub Kozłowski, Ryszard Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kwiryn Wojsyk
Prowadzący grup: Kwiryn Wojsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gucwa, Ryszard Krawczyk
Prowadzący grup: Marek Gucwa, Ryszard Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cel

1. Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania kontroli jakości materiałów i wyrobów spawanych.

2. Zapoznanie z metod ami badań niszczących i nieniszczących stosowanych odpowiednio do materiałów i konstrukcji spawanych.

3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności dotyczących przeprowadzania badań niszczących i nieniszczących i oceny jakości wyrobów.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiało wego. WNT, W wa 2002.

2. J. Czuchryj, i inni: Niezgodności w złączach spajanych. Instytut spawalnictwa. Gliwice 2003.

3. J. Czuchryj, S. Sikora: Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych. Gliwice IS 201 4

4. J. Czuchryj, S. Sikora: Badania wizualne złączy spawanych. Gliwice IS 2019.

5. A. Szymański: Kontrola jakości w spawalnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1998.

6. Lewińska Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001

7. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyni era. Spawalnictwo tom I, WNT Warszawa 2003

8. G. Jezierski: Radiografia przemysłowa. WNT W wa, 1993

9. J. Deputat: Badania ultradźwiękowe podstawy. Inst. Metal. Żelaza, Gliwice Chorzów, 1979.

10. J . Brózda, J. Lassociński: Badania niszczące połączeń spajanyc h . SIMP ODOK, Gliwice 1977.

11. Łomozik M., Zeman M., Lassociński J.: Badania niszczące połączeń spajanych wg wymagań PN (mechaniczne i metalograficzne). Instytut Spawalnictwa. Gliwice 1996

12. Normy dotyczące badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)