Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja maszyn przetwórczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-EMP-PP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja maszyn przetwórczych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Baranowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Baranowski, Mateusz Chyra, Sylwester Norwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Baranowski
Prowadzący grup: Włodzimierz Baranowski, Sylwester Norwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gnatowski
Prowadzący grup: Adam Gnatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gnatowski
Prowadzący grup: Adam Gnatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gnatowski
Prowadzący grup: Adam Gnatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą eksploatacji maszyn.

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Pełny opis:

Przebieg procesu eksploatacji maszyn i urządzeń przetwórczych.

Smarowanie, rodzaje smarów i ich przydatność eksploatacyjna.

Układy smarowania maszyn.

Charakterystyka i podział eksploatacji maszyn.

Zasady użytkowania maszyn.

Wymagania ergonomiczne w eksploatacji maszyn.

Charakterystyka obsługi maszyn przetwórczych

Eksploatacja układów hydraulicznych.

Eksploatacja zespołów napędowych.

Eksploatacja zespołów wtrysku.

Eksploatacja zespołów sterowania i regulacji.

Metodyka obsługi maszyn przetwórczych.

Przykładowe cykle remontowe i ich ocena ekonomiczno – techniczna.

Systemy ekspertowe w eksploatacji maszyn przetwórczych.

Warunki dopuszczenia maszyn przetwórczych do eksploatacji.

Literatura:

1. Johannaber F.: Wtryskarki. Plastech, Warszawa 2000.

2. Legutko St.: Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.

3. Pawlak M.: Systemy ekspertowe w eksploatacji maszyn. Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996.

4. Sikora R.: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.

5. Plichta J., Plichta S.: Komputerowe zintegrowanie wytwarzania. Wydaw. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)