Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca przejściowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-PPR-AP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca przejściowa I
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematem pracy przejściowej jest rozwiązanie zadania w formie projektu konstrukcyjno-technologicznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza w zakresie obrabiarek, narzędzi, technik i technologii wytwarzania stosowanych w obróbce ubytkowej.

2. Przygotowanie studenta do samodzielnego rozwiązywania zagadnień teoretyczno – praktycznych oraz odpowiedniego prezentowania rezultatów swojej pacy.

3. Umiejętność konstruowania prostych urządzeń, przyrządów, uchwytów i narzędzi, itp.

4. Umiejętność opracowania procesu technologicznego przy zastosowaniu standardowego oprogramowania dla typowej części maszynowej wykonywanej na obrabiarce CNC.

5. Umiejętność doboru materiałów źródłowych dla realizacji prac inżynierskich.

Pełny opis:

C1. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych ich zastosowania w praktyce zwłaszcza obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, nowoczesnych technologii wytwarzania, systemów narzędziowych mając na uwadze wysoką jakość wytwarzanych wyrobów – ich cech technicznych, technologicznych, eksploatacyjnych i estetycznych.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i metod projektowania z wykorzystaniem współczesnego oprogramowania komputerowego.

Literatura:

1. Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. PWN Warszawa, 1994

2. Feld M.: Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, W–wa 2000.

3. J. Kosmol: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa, 2000.

4. Instrukcje programowania i obsługi maszyn numerycznych.

5. Katalogi narzędziowe firm produkujących narzędzia.

6. Praca zbiorowa red. Kosmol J.: Techniki wytwarzania – Obróbka wiórowa i ścierna. OWPŚ, Gliwice 2002.

7. Mikulczyński T.: Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 2006

8. Honczarenko J.: Elastyczne systemy wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT, Warszawa 2000

9. Winkler T. „Komputerowy zapis konstrukcji”. WNT Warszawa 1997.

10. Weiss Z. i inni „Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1996.

11. J. Barczyk, A. Rydzewski „Konstrukcja, sterowanie i badanie chwytaków z napędem elektrycznym” Pr. Zb. Pod red. C. Zielińskiego i T Zielińskiego. Warszawa, Oficyna Wyd. PW 1997

12. Morecki A., Knapczyk J. (red.): Podstawy robotyki, WNT, Warszawa 1999

13. Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT Warszawa 2002.

14. Praca zbiorowa pod red. A. Moreckiego „Podstawy robotyki – Teoria i elementy manipulatorów i robotów” WNT Warszawa 1999.

15. Miecielica M., Wiśniewski W. „Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce”. Wydawnictwo „Mikom” Warszawa 2005.

16. Przybylski L. „Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami” Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 1999.

17. Przybylski W., Deja M. „Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn podstawy i zastosowanie”. WNT Warszawa 2007.

18. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M. „Programowanie obrabiarek NC/CNC”. WNT Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EU1 – ma wiedzę w zakresie projektowania technologicznego i konstrukcyjnego zna nowoczesne techniki wytwarzania, urządzenia, materiały obrabiane i narzędziowe stosowane w obróbce ubytkowej

EU2 – zna specjalistyczne oprogramowanie wspomagające prace inżynierskie.

EU3 – potrafi opracować koncepcję i wykonać projekt konstrukcyjno-technologiczny układu mechanicznego obejmujący analizę mechaniczną, projekt techniczny, system sterowania z symulacją pracy urządzenia

Metody i kryteria oceniania:

EK1

Na ocenę 2 Student nie opanował podstawowej wiedzy umożliwiającej projektowanie złożonych układów mechanicznych

Na ocenę 3 Student dostatecznie opanował wiedzę z zakresu możliwości technicznych obrabiarek i narzędzi do realizacji prac inżynierskich

Na ocenę 4 Student opanował wiedzę z zakresu możliwości technicznych obrabiarek i narzędzi do realizacji projektów technologiczno-konstrukcyjnych

Na ocenę 5 Student bardzo dobrze opanował wiedzę w zakresie przyjętych przedmiotowych efektów kształcenia

EK2

Na ocenę 2 Student nie potrafi profesjonalnie korzystać z oprogramowania wspomagające wykonywanie prac inżynierskich

Na ocenę 3 Student w sposób poprawny potrafi korzystać ze specjalistycznych programów wspomagających wykonywanie projektów i dokumentacji technicznej

Na ocenę 4 Student dobrze posługuje się większością wskazanymi programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie

Na ocenę 5 Student potrafi profesjonalnie potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania zadanych różnych prac inżynierskich

EK3

Na ocenę 2 Student nie potrafi w sposób prawidłowy przyjąć założeń do projektu co czyni że prace inżynierskie związane z jego wykonaniem nie spełniają zadań, (funkcji) postawionych w zadanym temacie

Na ocenę 3 Student potrafi wykonać projekt konstrukcyjno-technologiczny łącznie z ogólną jego analizą przy wydatnej pomocy w zakresie konsultacji opiekuna pracy przejściowej

Na ocenę 4 Student ma dobre umiejętności obejmującej przyjecie koncepcji i wykonanie projektu konstrukcyjno-technologicznego łącznie analizą jego praktycznej przydatności

Na ocenę 5 Student potrafi w sposób kompleksowy wykonać projekt konstrukcyjno-technologiczny spełniający przedmiotowe efekty kształcenia

EK4

Na ocenę 2 Student ma trudności z doborem danych do realizowanego w ramach pracy przejściowej tematu

Na ocenę 3 Student potrafi korzystać z części materiałów źródłowych

Na ocenę 4 Student ma umiejętność uzyskiwania potrzebnych do realizacji projektu informacji technicznych

Na ocenę 5 Student swobodnie i w szerokim zakresie potrafi korzystać z danych zawartych w różnych źródłach informacji

EK5

Na ocenę 2 Nie potrafi w sposób kompetentny przygotować prezentacji przedstawiającej wyniki swojej pracy

Na ocenę 3 Student umie przygotować prezentację z wykonanego projektu lub pracy eksperymentalnej

Na ocenę 4 Student ma umiejętność profesjonalnego przygotowania prezentacji z wykonanego projektu lub pracy eksperymentalnej

Na ocenę 5 W profesjonalnym przygotowaniu prezentacji student wykorzystuje nowe oprogramowania multimedialne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Nieszporek, Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:
Uwagi:

Godziny kontaktowe z prowadzącym 45 h

Konsultacje 5 h

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 8,5 h

Przygotowanie do ćwiczeń projektowych 18 h

Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń projektowych

(czas poza zajęciami projektowymi) 15 h

Przygotowanie do zaliczenia 8,5 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)