Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-SDP-SP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest:

1. Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej magisterskiej (zasad pisania pracy, dokumentowania wyników badań i analiz, odwoływania się do literatury i innych źródeł, formułowanie wniosków) oraz przygotowanie do prezentacji pracy na egzaminie dyplomowym.

2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej.

3. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego w postaci repetytorium najistotniejszych problemów spawalnictwa.

4. Podsumowanie zdobytych w czasie studiów wiadomości z teorii procesów spawalniczych i materiałoznawstwa, technologii spajania (spawania, zgrzewania i lutowania) oraz urządzeń i osprzętu spawalniczego.

Pełny opis:

1. Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej. Wymagania formalne i merytoryczne stawiane pracy dyplomowej. Struktura pracy dyplomowej: strona tytułowa, spis treści, streszczenie, zasadnicza część pracy, wnioski, bibliografia. Zasady edycji: odsyłacze, przypisy, tabele, rysunki.

2. Zasady podziału treści w pracy, przygotowanie planu pracy. Ochrona własności intelektualnej. Korzystanie ze źródeł: akty prawne, literatura, internet. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Plagiat. Odpowiedzialność cywilna i prawna. Egzamin dyplomowy. Zasady, przebieg, ocena, prezentacja pracy dyplomowej.

3. Technologia spawania stali, żeliwa i metali nieżelaznych.

4. Zgrzewanie metali i ich stopów.

5. Lutowanie metali i ich stopów.

6. Cięcie termiczne.

7. Urządzenia i sprzęt spawalniczy.

8. Teoria procesów spawalniczych.

Literatura:

1. Dobaj E., Maszyny i urządzenia spawalnicze,WNT, Warszawa 1994.

2. Ferenc K., Ferenc J., Projektowanie konstrukcji spawanych, Warszawa WNT 2006 wyd.III.

3. Ferenc K.: Spawalnictwo, Warszawa WNT 2007

4. Klimpel A., Technologie zgrzewania metali i tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1999.

5. Klimpel A., Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa 1999.

6. Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa 2000.

7. Mizerski J. :Spawanie gazowe i cięcie tlenowe, REA 2010.

8. Mizerski J.: Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG, REA 2010.

9. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – spawalnictwo, tom 1 i 2, WNT, Warszawa2003.

10. Siwek B. : Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone, Wydawnictwo politechniki Gdańskiej 2002.

11. Tasak E. Spawalność stali. Wydaw. Fotobit, Kraków 2002.

12. Tasak E., Metalurgia spawania. Wydaw. JAK, Kraków 2008

13. Tasak E., Ziewiec A., Spawalność materiałów konstrukcyjnych, tom 1, Spawalność stali., Wydawnictwo JAK, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę z materiałoznawstwa i metaloznawstwa stali i metali nieżelaznych

2. Posiada wiedzę ze spawalnictwa stali i metali nieżelaznych.

3. Posiada wiedzę o metodach spajania i cięcia stali, żeliw i metali nieżelaznych.

4. Posiada umiejętność praktycznego prowadzenia wybranych metod spajania i cięcia metali.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena samodzielnego przygotowania do seminarium.

2. Ocena aktywności podczas zajęć.

3. Ocena umiejętności prezentowania wykładu multimedialnego.

4. Ocena wiedzy z zakresu wybranych technologii spawania i procesów pokrewnych spawaniu oraz budowy urządzeń spawalniczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kwiryn Wojsyk
Prowadzący grup: Kwiryn Wojsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Winczek
Prowadzący grup: Jerzy Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Winczek
Prowadzący grup: Jerzy Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)