Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrabiarki CNC i ich programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-Z1-OBR-AP-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrabiarki CNC i ich programowanie
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw budowy i sterowania obrabiarek CNC.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami programowania obrabiarek CNC.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności programowania obrabiarek CNC.

C4. Rozwiązanie zadania w formie projektu technologicznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

1. Wiedza z zakresu obróbki skrawania, narzędzi skrawających oraz projektowania procesów technologicznych.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu obrabiarek CNC.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

Pojęcia z zakresu budowy obrabiarek i technologi maszyn. Budowa i zasada działania obrabiarek CNC, systemy wspomagające pracę obrabiarek. Podstawowe pojęcia z zakresu komputerowego przygotowania procesów technologicznych - CAD/CAM. Pojęcia z zakresu programowania obrabiarek CNC, zgodnych z kodem ISO, programowania dialogowego, programowania WOP. Zasady doboru narzędzi i konfiguracji obrabiarki CNC przed obróbką.

Idea sterowania numerycznego maszyn i urządzeń. Podstawowe pojęcia z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Podstawowe pojęcia z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Rodzaje układów sterowania, układy współrzędnych i klasyfikacja ruchów. Rozwiązania konstrukcyjne obrabiarek i centrów obróbkowych sterowanych numerycznie. Analiza programu MTS w zakresie programowania tokarki SN i symulacji jej pracy. Analiza programu MTS w zakresie programowania frezarki SN i symulacji jej pracy. Programowanie w trybie ISO oraz konwersacyjnym na przykładzie tokarki TPS 20 N1 OSA-200, frezarki FYS 16NM. Idea programowania dialogowego na przykładzie plotera frezującego BNF-703

Literatura:

1. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008.

2. Kosmol J. i inni: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.

3. Grzesik W. i inni: Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006.

4. Nikiel G.: Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2004.

5. Habrat W.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2003.

6. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000.

7. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998.

8. Pritschow: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995.

9. Instrukcje programowania i obsługi obrabiarek CNC.

10. Dokumentacja frezarki CBKO FYS 16NM i tokarki CBKO OSA 200.

11. Dokumentacja symulatora MTS dla toczenia i frezowania CNC.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu budowy i sterowania obrabiarek CNC

Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw programowania obrabiarek CNC

Student potrafi napisać prosty program na obrabiarkę CNC

Student potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń

Potrafi opracować projekt procesu technologicznego z wykonaniem dokumentacji i wykorzystaniem technik komputerowych

Student umie ocenić przydatność metod wytwarzania i narzędzi do praktycznego zastosowania określonego zadania inżynierskiego

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Projekt, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gołębski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)